maxresdefault

Vin’ la Tatăl [ Vino la Tatăl ]

Vin’ la Tatăl [Vino la Tatăl], El te cheamă,
vin’ acasă [vino acasă] fiu pierdut
de nimic nu-ți fie teamă,
El va șterge-al tău trecut.

Vino azi, vin’ la El [vino la El], vino, nu mai aștepta,
vino azi, vin’ la El [vino la El], vino, El te va ierta!

Prea mulți ani robit de patimi
ai trăit întunecat,
dar acum venind cu lacrimi,
ai putea să fii iertat.

Azi de grelele păcate
sufletul ți-e apăsat,
Domnul ți le-ar șterge toate
cu-al Lui Sânge Preacurat.

Spune-I Lui cu-ndurerare [Spune Lui cu îndurerare]
tot păcatul făptuit,
Tatăl vrea să-ți dea iertare
pentru Fiul Său iubit.

Traian Dorz

 

 

 

INVITAȚIE

Vă invităm în Numele Domnului și pentru Slava Nesfârșită a Mirelui și Regelui nostru Etern – Isus Hristos, pe toți cei din Roma – Italia, din împrejurimi  și turiști prezenți în Roma, indiferent de naționalitate sau religie, să adorăm, cântăm, înălțăm, glorificăm și binecuvântăm împreună pe Dumnezeul Treimic, pentru nesfârșita Sa milă, pentru bunătatea Sa veșnică, pentru iubirea Lui  nemărgintă față de noi, pentru Jertfa de la Golgota a Mielului lui Dumnezeu, prin care suntem, iertați, spălați, eliberați din păcat și din robia diavolului, fericiți, binecuvântați, împliniți și mântuiți pe vecie!!

Veniți deci împreună să cântăm, să  ne rugăm, să ascultăm Cuvântul Domnului, recital de poezii spirituale, pentru bucuria, pacea și iubirea noastră fără apus, îzvorâtă din întâlnirea noastră cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos în momentul legământului nostru făcut cu El, actul nașterii noastre din nou, al desfătărilor fără egal și fără apus în HRISTOS!!!

Adresa taborurilor noastre spirituale prin DUHUL SFÂNT, este:

OASTEA DOMNULUI Roma – Rustica
Largo Augusto Corelli, 9
Biserica catolică „Nostra Signora di Czestochowa”
Ieșirea 15 (Uscita 15) de pe Centura Romei (Grande Raccordo Anulare)
Autobuz 447 din Rebibbia; autobuz 543 de pe strada (via) Palmiro Togliatti;
în fiecare duminică, începând cu ora 14:30;
Site internet: oasteadomnului.eu

Vă așteptăm cu drag!

Dumnezeu să vă lumineze, inspire și deschidă inimile pentru ca să Îl primiți pe El în inimile și viețile voastre, ale celor care încă nu L-ați primit și să ne unim în cântarea, rugăciunea, poezia și mărturisirea Cuvântului prin Duhul Sfânt, care Îl laudă pe Hristos – Domnul, toată viața aici pe pământ și în Veșnicie! Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Cu dragoste frățească și eternă în Hristos,
fratele Cornel Așchilean

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *