Adunarea-din-Lonea

Ostași ai Domnului Isus

Ostași ai Domnului Isus, ce crucea Lui pe steag v-ați pus,
să știți că-n lumea asta voi purtați un lung și greu război
– războiul lui Isus.

În lupta Lui fiind chemați, voi lupta dragostei purtați,
Răbdarea Lui vă fie țel, tăcuți și blânzi și buni ca El
și nu descurajați!

‘Nainte deci, prin ploi și vânt, vestind Cuvântul Lui cel Sfânt,
iar plată pentru că luptați, nici cinste pentru tot ce dați
nu cereți pe pământ!

De lume n-așteptați să fiți nici lăudați nici prețuiți,
să nu v-atragă slava sa, Hristos a suferit în ea –
și voi să suferiți!

Traian Dorz

 

Frați ostași, răsună iară [Frați ostași, răsună iarăși]

Frați ostași, răsună iară [Frați ostași, răsună iarăși]
goarna luptei sfinte;
după o-ncercare-amară,
glasul Lui ne cheamă iară,
pentru Sfânta Slavei Țară –  înainte!

Astăzi marea Lui chemare
este mai fierbinte;
dup-o lungă înnoptare,
soarele din nou răsare,
pentru Numele Său Mare  –  înainte!  [Pentru Marele Său Nume – înainte]

După lupta cea trecută,
mulți sunt azi morminte;
dar Hristos din cer ne-ajută
cu puterea-I nevăzută,
biruința nu-i pierdută  –  înainte!

La chemarea-nflăcărată  [La chemarea înflăcărată]
azi luați aminte;
să ne ridicăm deodată
cu voință ne-nfricată,
biruința-i câștigată  –  înainte!

Frați viteji, se vede-n față
Ținta luptei sfinte;
pentru slava ei măreață,
pentru veșnica viață,
pentru tot ce-avem în față  –  înainte!

Duceți peste tot fiorul
nou al luptei sfinte;
către cer ne cheamă dorul,
steagul sus și tot poporul,
cu Isus Biruitorul  –  înainte!

Traian Dorz

 

În fruntea luptei noastre

În fruntea luptei noastre e Steagul Tău, Isus,
mîini tot mai neînvinse îl ‘nalță tot mai sus,
vieți tot mai viteze îl poartă mai cu drag;
– o, Crucea Ta, Isuse, Slăvitul nostru Steag!

El arde-n noaptea noastră ca focul cel mai viu,
să ne lumine mersul prin orișice pustiu,
să ne umbrească dulce al arșiței meleag;
– o, Crucea Ta, Isuse, Frumosul nostru Steag!

Cu el în fruntea noastră înaintăm mereu
spre Patria în care ne-așteaptă Dumnezeu.
Cu el vom trece-odată al cerurilor prag;
– o, Crucea Ta, Isuse, Eternul nostru Steag!

Traian Dorz

 

 

În lupta Oastei Sfinte

În lupta Oastei Sfinte
să ne-nrolăm frumos,
c-o dragoste fierbinte
în slujba lui Hristos,

purtând Solia Vie
a Sfântului Cuvânt,
s-o afle toți, să-nvie
prin Noul Legământ!

În lupta Oastei Sfinte
să ne-avântăm cu drag,
purtând viteaz ‘nainte
eternul Crucii Steag;

El ne conduce-n luptă
înflăcărând eroi,
pe calea ne-ntreruptă
spre orizonturi noi…

În lupta Oastei Sfinte
să ‘naintăm cântând,
pentru Hristos fierbinte
o lume renăscând,

să laude popoare
pe Domnul ne-ncetat,
‘nălțându-I cu ardoare
Numele Adorat!…

În lupta Oastei Sfinte
să ne-angajăm deplin
cu sfinte legăminte
pentru un țel divin,

ce Duhul Sfânt l-aprinde
în ale noastre vieți,
pentru-a-i putea cuprinde
eterne frumuseți…

În lupta Oastei Sfinte
sfârșesc nemuritori
în Ceruri și-n morminte
vitejii luptători,

primind pe veci cununa
de sfinți ce-au biruit,
uniți pe totdeauna
cu Mirele Iubit!…

În lupta Oastei Sfinte
să cucerim mereu,
noi culmi cu simțăminte
ce curg din Dumnezeu…

Când lupta va fi gata
aici pe-acest pământ,
vom dobândi răsplata
pe veci în Cerul Sfânt!…

Cornel Așchilean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *