Apel creștin și umanitar

APEL CREȘTIN ȘI UMANITAR33fe4c62-592f-4282-9e19-bef71d665aa8

Veniți să sărim în ajutorul semenilor noștri, din jurul nostru și de pretutindeni, să-i ajutăm sufletește și trupește, să-i hrănim cu Cuvântul Lui Hristos dătător de viață spirituală, dar și cu hrana trupească de care au nevoie și duc lipsă, să nu mai sufere nimeni de lângă noi și de pe întregul pământ nici de foame, nici de sete spirituală și biologică, pentru a fi salvați de la moartea spirituală, cât și de la moartea trupească din lipsă de hrană și apă, căci fără hrana necesară nu există viață veșnică spirituală, nici viață pământească trupească (Ioan: 5:24; 11:25)!…
Dragă suflete care citești aceste rânduri și ești de acord să dăruiești o mână de ajutor, atât cât ai posibilitate de la Dumnezeu, angajându-te în acțiunea urgentă de salvare a semenilor atât pe plan spiritual cât și material, ori sprijinind măcar cu rugăciune, cu post și ajutor material atât cât poți, vino să te alături celor care pe această cale a acestui site de luptă spirituală a mântuirii sufletești a semenilor noști, cât și de ajutor material urgent pentru nevoile trupești fără de care nu se poate trăi, vrem să începem, să desfășurăm, să organizăm luptând împreună prin ajutorul, călăuzirea, inspirația, suflul și suportul vital, împlinitor și biruitor al Duhului Sfânt, acțiunile necesare înfăptuirii acestui Deziderat Divino-Uman, al salvării tuturor semenilor noștri din robia păcatului și din moartea spirituală cauzată de păcat, din sărăcia, din lipsa sufletească și trupească a tuturor celor care suntem în mod egal și etern Creația lui Hristos pentru Împărăția lui Fericită și Nesfârșită!…
Vino deci, dacă dorești prin glasul conștiinței, care este glasul lui Dumnezeu sădit în noi, să ajuți după îndemnul inimii și după posibilitatea de ajutor primită de la Domnul, să răspunzi acestui apel, acestei chemări și acestui plan după voia lui Dumnezeu de a ajuta, ferici și salva spiritual și biologic toate ființele umane de pe pământ, începând cu cele apropiate nouă (Fapte 1:8), create, plăsmuite de Sfânta Treime Dumnezeiască, după chipul și asemănarea Sa și în conformitate cu Planul Său Divin de Mântuire pentru omenire!…
Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin.
Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *