Oastea Ta, Isuse

traian-dorz

Traian Dorz ( născut : 25 dec. 1914, decedat : 20 iun. 1989.) – Poet și scriitor, profet, martir al lui Hristos și stegar (conducător) al Oastei Domnului, succesorul părintelui Iosif Trifa prin Alegerea Divină

 

 

Oastea Ta, Isuse, va urma plăcut
calea rânduită ei de la-nceput,
fie şi ‘nainte ca-n trecut de grea,
ea până la capăt calea-şi va ţinea.

Fii mereu, fii mereu, fii mereu,
Mare Dumnezeu, cu oştirea Ta,
oricât va lupta – să învingă
să învingă ea, să învingă ea.

Prima-nvăţătură şi credinţa ei
le-a ţinut curate prin toţi anii grei;
nici în suferinţe, nici în ispitiri,
n-a călcat Cuvântul primei ei Iubiri.

Zestrea ei de lacrimi şi cântări i-a fost,
prin atâtea lupte, Steag şi adăpost;
nevinovăţia Duhului curat
i-a fost apărarea prin tot ce-a-ndurat.

Încă vor fi lupte, poate şi mai mari,
vor fi şi fii vrednici, vor fi şi fugari,
vor fi şi înfrângeri, ca şi biruinţi,
dar ea îşi va ţine drumul din părinţi.

Nici se va abate, nici va lepăda
rostul care Domnul l-a avut cu ea.
De va fi să moară, va muri luptând,
urmele cinstindu-şi, Steagul sus ţinând…

Traian Dorz

 

 

Pledoarie biblică pentru lupta sfântă a mântuirii:

„Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava Ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate! Săgețile tale sunt ascuțite: sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului.” (Ps. 44:4-7/45:3-5)

ostas_2

„Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Efes. 6:11-17)

„ Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli.”
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Tim. 2:3-5; 4:7-8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *