Oastea Domnului în lupta mântuirii

65

 

David (Tu) luptă cu Goliat (diavolul, eul, păcatul) şi îl învinge!…

 

„Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” (Filip. 4:13)

 

 

 

Definiţia Oastei Domnului

aflarea-si-vestirea

 

parintele155x210

 

„ Oastea Domnului este aflarea și vestirea lui Isus Hristos cel Răstignit!”

-Citat: Părintele Iosif Trifa, întemeietorul (fondatorul) pământesc al Lucrării Duhului Sfânt – Oastea Domnului

 

 

Părintele Iosif Trifa (născut : 3 mar. 1888, decedat : 12 feb. 1938), apostol (trimis), profet și martir al lui Hristos, fondatorul Oastei Domnului (1 ian. 1923) 

Oastea Ta, Isuse

traian-dorz

Traian Dorz ( născut : 25 dec. 1914, decedat : 20 iun. 1989.) – Poet și scriitor, profet, martir al lui Hristos și stegar (conducător) al Oastei Domnului, succesorul părintelui Iosif Trifa prin Alegerea Divină

 

 

Oastea Ta, Isuse, va urma plăcut
calea rânduită ei de la-nceput,
fie şi ‘nainte ca-n trecut de grea,
ea până la capăt calea-şi va ţinea.

Fii mereu, fii mereu, fii mereu,
Mare Dumnezeu, cu oştirea Ta,
oricât va lupta – să învingă
să învingă ea, să învingă ea.

Prima-nvăţătură şi credinţa ei
le-a ţinut curate prin toţi anii grei;
nici în suferinţe, nici în ispitiri,
n-a călcat Cuvântul primei ei Iubiri.

Zestrea ei de lacrimi şi cântări i-a fost,
prin atâtea lupte, Steag şi adăpost;
nevinovăţia Duhului curat
i-a fost apărarea prin tot ce-a-ndurat.

Încă vor fi lupte, poate şi mai mari,
vor fi şi fii vrednici, vor fi şi fugari,
vor fi şi înfrângeri, ca şi biruinţi,
dar ea îşi va ţine drumul din părinţi.

Nici se va abate, nici va lepăda
rostul care Domnul l-a avut cu ea.
De va fi să moară, va muri luptând,
urmele cinstindu-şi, Steagul sus ţinând…

Traian Dorz

 

 

Pledoarie biblică pentru lupta sfântă a mântuirii:

„Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava Ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate! Săgețile tale sunt ascuțite: sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului.” (Ps. 44:4-7/45:3-5)

ostas_2

„Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Efes. 6:11-17)

„ Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli.”
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Tim. 2:3-5; 4:7-8)

Apel creștin și umanitar

APEL CREȘTIN ȘI UMANITAR33fe4c62-592f-4282-9e19-bef71d665aa8

Veniți să sărim în ajutorul semenilor noștri, din jurul nostru și de pretutindeni, să-i ajutăm sufletește și trupește, să-i hrănim cu Cuvântul Lui Hristos dătător de viață spirituală, dar și cu hrana trupească de care au nevoie și duc lipsă, să nu mai sufere nimeni de lângă noi și de pe întregul pământ nici de foame, nici de sete spirituală și biologică, pentru a fi salvați de la moartea spirituală, cât și de la moartea trupească din lipsă de hrană și apă, căci fără hrana necesară nu există viață veșnică spirituală, nici viață pământească trupească (Ioan: 5:24; 11:25)!…
Dragă suflete care citești aceste rânduri și ești de acord să dăruiești o mână de ajutor, atât cât ai posibilitate de la Dumnezeu, angajându-te în acțiunea urgentă de salvare a semenilor atât pe plan spiritual cât și material, ori sprijinind măcar cu rugăciune, cu post și ajutor material atât cât poți, vino să te alături celor care pe această cale a acestui site de luptă spirituală a mântuirii sufletești a semenilor noști, cât și de ajutor material urgent pentru nevoile trupești fără de care nu se poate trăi, vrem să începem, să desfășurăm, să organizăm luptând împreună prin ajutorul, călăuzirea, inspirația, suflul și suportul vital, împlinitor și biruitor al Duhului Sfânt, acțiunile necesare înfăptuirii acestui Deziderat Divino-Uman, al salvării tuturor semenilor noștri din robia păcatului și din moartea spirituală cauzată de păcat, din sărăcia, din lipsa sufletească și trupească a tuturor celor care suntem în mod egal și etern Creația lui Hristos pentru Împărăția lui Fericită și Nesfârșită!…
Vino deci, dacă dorești prin glasul conștiinței, care este glasul lui Dumnezeu sădit în noi, să ajuți după îndemnul inimii și după posibilitatea de ajutor primită de la Domnul, să răspunzi acestui apel, acestei chemări și acestui plan după voia lui Dumnezeu de a ajuta, ferici și salva spiritual și biologic toate ființele umane de pe pământ, începând cu cele apropiate nouă (Fapte 1:8), create, plăsmuite de Sfânta Treime Dumnezeiască, după chipul și asemănarea Sa și în conformitate cu Planul Său Divin de Mântuire pentru omenire!…
Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin.
Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean