Literatura Oastei Domnului

În jurul nostru, mii de frați ai noștri,
trăiesc plângând și mor nemântuiți;
o, dacă L-ar afla și ei pe Domnul,
cu cât am fi și noi mai fericiți!
La muncă, tineri credincioși, la muncă,
sporind avântul credincios,
Hristos să fie dus la frații noștri
și frații noștri la Hristos!

O țară-ntreagă piere-n jurul nostru
robită de-ntuneric și păcat;
când tot poporul va veni la Domnul,
o, cât va fi atunci de minunat!
La muncă, tineri credincioși, la muncă,
spre viitorul luminos,
Hristos să fie dus la țara-ntreagă
și țara-ntreagă la Hristos!

O lume-ntreagă zace-n întuneric,
înfometați și goi și învrăjbiți
și numai prin Hristos și prin lumină
pot fi salvați și pot fi dezrobiți!
La muncă, tineri credincioși, la muncă,
s-ajungem veacul glorios,
Hristos să fie dus la lumea-ntreagă
și lumea-ntreagă la Hristos!

Fiți fiecare-un credincios statornic
și-un luptător viteaz pân’la sfârșit!
Ce răsplătiți veți fi când lupta voastră
va fi încununată strălucit!
La muncă, tineri credincioși, la muncă,
pân’la triumful luminos,
Hristos-cununa biruinței voastre
și voi cununa lui Hristos!
Traian Dorz

 

 

 

În fruntea luptei noastre

 

În fruntea luptei noastre e Steagul Tău, Isus,

mîini tot mai neînvinse îl ‘nalță tot mai sus,

vieți tot mai viteze îl poartă mai cu drag;

– o, Crucea Ta, Isuse, Slăvitul nostru Steag!

El arde-n lupta noastră ca focul cel mai viu,

să ne lumine mersul prin orișice pustiu,

să ne umbrească dulce al arșiței meleag;

– o, Crucea Ta, Isuse, Frumosul nostru Steag!

Cu el în fruntea noastră înaintăm mereu

spre Patria în care ne-așteaptă Dumnezeu.

Cu el vom trece-odată al cerurilor prag;

– o, Crucea Ta, Isuse, Eternul nostru Steag!

                                                              Traian Dorz

 

 

Un steag ceresc

Un steag ceresc se-nalță peste zare
desfășurat măreț și glorios,
divin îndemn arzând cu-nflăcărare
spre Numele și Cauza lui Hristos.

Așa este Lucrarea Sa
și Adevărul ‘nalt din ea,
viața ei este Hristos,
El, Țelul ei cel luminos.

Ard peste ea Cuvântul și lumina
descoperite unic pentru noi
spre cel din urmă har pentru deplina
mărturisire-n vremea de apoi.

În numele vieții viitoare
-a voastre și-a urmașilor- priviți
cerescul steag și Ținta-nălțătoare
și-nflăcărați, sub umbra lui veniți!

Simbol al biruinței și al luptei
se-nalță steagul Lui victorios,
spre-avântul sfânt și jertfa ne-ntreruptei
trăiri cerești în slujba lui Hristos.

Traian Dorz

 

 

 

Noi nu te vom uita, părinte

Noi nu te vom uita, părinte, căci glasul tău cel fermecat
pe mii de suflete pierdute ne-a scos din moarte și păcat.

Ne-om aminti mereu, părinte, de glasul și de scrisul tău,
căci el ne-a scos din calea morții și ne-a adus la Dumnezeu.

Te vom iubi mereu, părinte, și-n drumul sfânt o să-ți urmăm,
căci tu ne-ai spus cum pentru Domnul să suferim și să luptăm.

Te vom urma mereu, părinte, pe calea Domnului smeriți,
căci fără glasul tău cu toții am fi și astăzi rătăciți.

Statornici vom iubi Lucrarea, și glas străin nu vom urma,
ci totdeauna după Domnul vom merge toți pe urma ta.

Vom duce toți cât mai departe spre Răsărit și spre Apus,
solia ta, iubit Părinte: Lucrarea Oastei lui Isus.

 

Pasăre măiastră – de Traian Dorz, scrisă și cântată la trecerea la Domnul, în 12 februarie 1938, a Părintelui Iosif Trifa, apostolul(trimisul), profetul și martirul lui Hristos, întemeietorul pământesc al Oastei Domnului.

Pasăre măiastră

Pasăre măiastră, sol trimis de Sus,
vestitor al Jertfei Domnului Isus,
trâmbiță cerească, veghetor străjer,
neuitat Părinte, odihnește-n cer!

Pasăre măiastră cu duios cântat,
de Iubirea Crucii ne-ai apropiat
și din valul lumii ne-ai chemat cu zel
tot mai lângă Domnul, tot mai lângă El.

Sol trimis de Harul Dragostei de Sus
să aduci poporul nostru la Isus,
ai aprins lumina Sfântului Cuvânt
în întunecatul neamului mormânt.

Vestitor al Jertfei Domnului Hristos,
multora deschis-ai drumul luminos
al redeșteptării noastre din păcat
către Viitorul binecuvântat.

Trâmbiță cerească, sunet deslușit
care din robia morții ne-ai trezit,
către libertatea lui Isus ne-ai scos
să gustăm viața slobodă-n Hristos.

O, străjer de veghe ce pe turn ai stat
și cu stăruință ne-ai înștiințat,
credincios în Casa Domnului chemând,
ars pe rugul jertfei, te-ai sfârșit luptând.

Neuitat părinte, suflet neuitat,
odihnește-n cerul binecuvântat!
Dulcea-I fericire Domnul să ți-o dea
și cununa slavei-răsplătirea Sa