Poezii

Vino, cât e ziuă încă

Vino, cât e ziuă încă și nu-i timpul dus,
vino, cu credință-adâncă până la Isus,
nici doar pân’ la Sfânta Carte ori la Casa Lui,
treci de-acestea mai departe, pân’ la Cruce sui.

Vino până, vino până la Isus,
numai El e, numai El e ușa Sus.

Vor fi-n contră multe poate, fie câte vor,
Domnul îți va da prin toate tare ajutor.
Vor veni ispite grele, vină, fii viteaz,
numai Domnu-ți dă prin ele har ca ieri și azi.

Vin și lupte și durere, vină, ține piept,
Dumnezeu îți dă putere cât ți-e drumul drept.
Vino, deci, pornește-acuma pe-acest drum frumos,
mântuirea ta e numai în Isus Hristos!

Traian Dorz

 

 

Scumpă e comoara

Scumpă e Comoara mântuirii tale
merită s-o cauţi peste deal şi vale,
merită să cheltui, merită a-ţi vinde,
merită să dărui tot – s-o poţi cuprinde!

Pentru mântuirea ta dă-ţi tot ce-ai avea,
căci din câte poţi vedea nu-i nimic, nimic ca ea !

Ea-i Mărgăritarul cel mai scump şi mare,
nu-i ca ea nici unul din mărgăritare;
cel ce-o află-şi vinde orice avuţie,
ca s-o dobândească pentru Veşnicie.

Scumpă-i Mântuirea, mai presus ca toate;
caută ca s-o afli până se mai poate!
Tot ce-mbie lumea e-o zădărnicie,
numai Mântuirea e pe veşnicie.

Traian Dorz

 

 

Semănaţi sămânţa bună

Semănaţi sămânţa bună fără odihnire
şi cu mâna cea mai plină, pentru grea rodire;
şi de-a lungul, şi de-a latul holdelor, în cruce,
peste tot unde sămânţa se mai poate duce.

Semănaţi sămânţă multă – căci din umbre sure
sunt atâtea răpitoare care vin s-o fure
şi prin locuri de ispite, multe pietre grele
vin cu arşiţe, să piardă câte cad în ele.

Apoi spinii-ngrijorării câte mai îneacă,
toate câte cad acolo n-ajung să se coacă.
Numai cea de-a patra parte cade-n brazdă bună,
dar şi-aceasta prea puţine roade azi adună.

Semănaţi sămânţa bună cu bogată mână,
după ce trei părţi s-or pierde – una să rămână;
după ce răpeşte lumea, spinii şi-ncercarea,
să mai şi rămână-o roadă Celui cu Lucrarea.

Doamne-ajută-ne cu timpul bun de semănare
şi-nmulţeşte-Ţi lucrătorii buni de pe ogoare,
şi-apoi dă sămânţă multă celor ce-o aruncă,
s-aduni roade fericite după sfânta-Ţi muncă.

Traian Dorz