Reflecții spirituale

Reflexiile zilei (joi, 19 ianuarie 2017):

Eterna noastră împlinire, fericire și mântuire este numai în Hristos!…

*

Ascultarea noastră totală de  Hristos ne aduce fericirea  și răsplătirea Lui veșnică față de noi!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecția zilei de marți, 17 ianuarie 2017.

Hristos este unica rezolvare fericită a tuturor problemelor omenești și unica mântuire eternă a oricărui om de pe pământ, până la sfârșitul omenirii!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

 

Reflecția din Duminica celor zece leproși (15 ian. 2017):

Totul și toate se raportează la Hristos!…

*

Vindecarea trupului fără vindecarea sufletului este spre osândă, nu spre mântuire!…

*

Cine vrea doar vindecarea trupească, fără vindecarea sufletească, fără pocăință, întoarcerea la Hristos pentru iertarea păcatelor, învierea sufletească, trăirea cu Hristos, spre a fi fericit veșnic, împlinit și mântuit prin El, își dorește doar sănătate pentru a trăi după poftele și plăcerile robiei trupului și a lumii înșelătoare și pierzătoare, fără să aibă bogăția, fericirea și răsplata eternă a  mântuirii lui Hristos!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

 

Reflecții ale zilei de duminică, 8 ian. 2017:

„Creștinii” au o practică de cult religios tradițional, dar nu-L au pe Hristos prezent și manifest în inima și viața lor!…

*

Numai în Hristos
totul e frumos,
sfânt și-adevărat,
dulce și curat,
trai desăvârșit
cu Hristos unit,
pe veci fericit!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

 

Reflecții din ziua comemorării sfântului proroc Ioan Botezătorul (sâmbătă, 7 ianuarie 2017):

Exemplul de trăire și de jertfire al sfântului profet al Domnului- Ioan Botezătorul, să ne fie un exemplu demn de urmat pe calea și în slujba Domnului!…

*

Așa cum ni S-a dăruit Hristos total nouă, prin Jertfa Sa de pe Cruce, pentru mântuirea și fericirea noastră veșnică, la fel să ne dăruim și noi Lui, în mod întreg și ireversibil!…

*

Să trăim, să respirăm, să muncim numai pentru Hristos, să ne bată inimile doar pentru Iubirea prin Jertfa Sa de la Golgota, să existăm și să murim numai de dragul Lui, pentru a avea parte de El, de binecuvântarea, împlinirea, fericirea, mântuirea și răsplătirea Lui eternă față de noi!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

 

Reflecții de Bobotează (vineri, 6 ianuarie 2017):

În Hristos ete trăirea noastră cea adevărată, de-o frumusețe, fericire, binecuvântare  și împlinire veșnică și mântuitoare!…

*

Cine se întâlnește cu Hristos, în taina inimii și a sufletului prin credință, descoperă și se convinge că El este „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29) și „Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1:34), asemenea sfântului profet și ultimul al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul!…

*

Întâlnirea reală cu Hristos a oricărui suflet se produce în actul convertirii și nașterii lui din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

 

Reflecții pentru Anul Nou (duminică, 1 ianuarie 2017):

„Creștinii” își urează tradiționalul pământesc de „La mulți ani!”, în „sărbători” scăldate în alcool, îmbâcsite de tămâia diavolului (fumul de țigară), într-un limbaj peiorativ primitiv, al cuvintelor indecente, obscene, porcoase, al injuriilor, înjurăturilor devenite automatisme „tradiționale”, în condiții de decădere morală și mizerie spirituală, de moarte sufletească, al petrecerilor păgânești, jocurilor, dansurilor dezmățate, cântecelor lumești ale sărăciei și morții spirituale, ale robiei și plăcerilor trupești imorale, aducătoare de boală, suferință, îmbătrânire prematură, sărăcie și moarte sufletească, fără să știe și să înțeleagă ori fără să ia aminte, să-i interseze că Hristos are un alt dar pentru noi toți, cel al Vieții Veșnice, pe care ar dori să-l ofere tuturor, pentru a fi cu toții fericiți și mântuiți aici pe pământ împreună cu El și în Veșnicie!…

*

Suflete iubit, petrece cu Domnul de azi înainte, nu fără Hristos, toate sărbătorile pe care le vei avea de la Dumnezeu,  pentru a fi fericit și binecuvântat de acum înainte, nu nefericit și blestemat din cauza neascultării tale de Cuvântul Lui, vindecat și  îmbogățit pe vecie de prezența Lui, nu îmbolnăvit și sărăcit pe totdeauna din cauza păcatului, eliberat și mântuit de  El, nu osândit, robit și ucis spiritual de păcat, căci Dumnezeu nu dorește moartea și pierzarea nimănui, ci întoarcerea tuturor păcătoșilor la El, pentru a fi iertați, împliniți, fericiți și mântuiți de El, având rodirea, emanația și manifestarea Duhului Sfânt (Gal. 5:22-25) în inima și viața noastră pământească, pentru bogățiile eterne ale harului și răsplătirilor lui Hristos (Isa. 62.11; Mat. 5:12)!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

 

Reflecții din sâmătă, 31 decembrie 2016:

Sfârșitul unui an calendaristic și începutul altui an nou, trebuie petrecut în rugăciune și cântare de mulțumire lui Dumnezeu pentru darul Lui pământesc, nicidecum în cântece și petreceri lumești, păgânești, cum „sărbătorește” lumea de azi numită „creștină”, care se laudă că este „creștină”!…

*

Când lumea va sărbători în mod creștin toate sărbătorile ei, va demonstra că este cu adevărat creștină, așa cum se laudă și pretinde că este, dar cât timp practică păcatul, ea se dezice și se descalifică de calitatea și numele de creștină!…

*

O lume care se declară și se laudă că este „creștină” doar prin faptul că participă formal la slujbele și practicile religioase de cult confesional creștin (catolic, ortodox, protestant etc.), dar trăiește și se complace în robia tuturor păcatelor, a patimilor și plăcerilor păgânești (beția, fumatul, vorbirea porcoasă, jocurile, dansurile, chefurile, trăirile indecente, minciună, imoralitate, hoție, mândrie, lăcomie, avariție ori risipă, avorturi, jocuri de noroc, droguri, discotecă, cântece fără Dumnezeu etc.), este o lume păgână, care nu-L cunoaște pe Domnul Isus Hristos cel Răstignit, căci dacă L-ar cunoaște și L-ar avea, ar trăi într-un mod creștin, după voia și pe placul lui Dumnezeu, nu în robia trupului păcătos, cu o viață fără pocăință și naștere din nou sau renaștere spirituală prin Cuvântul lui Hristos și Duhul Sfânt!…

*

Cine se izolează în confesionalism religios de Biserica lui Hristos, cea Unică, cea Vie, cea Eternă și cu adevărat Dreptmăritoare, se descalifică din calitatea de suflet creștin (dacă a fost vreodată), într-o pretenție absurdă, fanatică, de „păstrător” al „dreptei credințe”, de fapt al unui tradiționalism religios sec, uscat, fără seva Duhului Sfânt și fără viață spirituală, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea (2Tim. 3:5), fără pocăință și naștere din nou, fără prezența și manifestarea, rodirea Duhului Sfânt (Gal. 5: 22-25) în inimă și viață!…

*

Noi trebuie să avem o viață creștină, o trăire sfântă în Hristos și rodirea Duhului Sfânt în noi în mod permanent, nu doar câteva ore duminicale de participare formală la Sfânta Liturghie, de practică cultică confesională „creștină” de rutină, sterilă duhovnicește, lipsită de pocăință și schimbarea radicală, uimitoare a vieții prin nașterea din nou, prin întoarcerea totală la Hristos și trăirea cu El prin Duhul Sfânt!…

*

Un creștin viu, autentic, este un trăitor cu Hristos zi de zi și clipă de clipă și un roditor permanent prin Duhul Sfânt (Gal. 5:22-25)!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

 

Reflecții ale zilei de miercuri, 28 dec. 2016:

Până acum toți au căutat foloasele, avantajele, interesele lor (Filip. 2:21) confesionale, de grup religios, de slavă deșartă a bisericii sale, de supremație dominatoare asupra altora, de fărâmițare religioasă din interese antibiblice, de afacerism religios, din grandomanie religioasă de „slujitori ai lui Hristos” (preoți, pastori, teologi, duhovnici, misionari, proroci, monahi etc.), dar de acum Hristos Își va face Lucrarea Lui Mântuitoare, deasupra tuturor fărâmițărilor și intereselor religioase omenești de orice fel, prin Lucrarea Sa profetică și ecumenică (supraconfesională) – Oastea Domnului, adunându-Și într-un Singur Trup, într-o Singură Turmă pe toți cei care sunt cu adevărat ai Lui, suflete convertite și născute din nou cu adevărat, nu doar botezate într-o anumită biserică sau confesie creștină!…

*

Domnul și Mântuitorul Isus Hristos Își face Lucrarea, Opera Sa Divină Mântuitoare în inimile și viețile celor care Îl primesc cu iubire, ÎL ascultă și-L urmează pentru  a fi fericiți și mântuiți!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

 

Reflecții ale zilei de marți, 27 dec. 2016:

Urgența mărturisirii, a propovăduirii lui Isus Hristos cel Răstignit- Pruncul Divin născut în Ieslea din Betleem, apoi mort pentru păcatele și mântuirea noastră -, este tot mai acută, fiind nevoie de vestirea Lui cea adevărată, cea reală, la o lume „creștină” și necreștină care nu-L cunoaște, dar are nevoie de El, conștient ori inconștient, mai urgent decât de pâinea și apa necesară pentru trupul biologic, dar și de acestea cei care duc lipsă de ele, astfel încât propovăduirea Evangheliei trebuie înfăptuită pe aceste două planuri: spiritual (la toți) și material (la cei care au nevoie de hrană, îmbrăcăminte, medicamente, adăpost și multă iubire sufletească)!…

*

Prețul mărturisirii lui Hristos, chiar dacă ar fi să ne coste un preț de martiriu, asemenea sfântului apostol și arhidiacon Ștefan (primul martir al Bisericii Creștine) și a tuturor martirilor de după el, în lanțul cel de aur ceresc martiric, până la apostolul, profetul și martirul lui Hristos- părintele Iosif Trifa, întemeietorul, fondatorul pământesc al Mișcării sau Lucrării Profetice, Evanghelice și Ecumenice de Renaștere Spirituală – Oastea Domnului – , înfăptuită prin inspirația și revărsarea Duhului Sfânt în sufletul și viața Părintelui, continuată de succesorul sau urmașul părintelui Iosif, prin alegerea Divină – fratele Traian Dorz, profet, martir și cel mai mare geniu poetic al lui Hristos, precum și un mare geniu sriitoricesc duhovnicesc inspirat de Duhul Sfânt, unic în felul său, neegalat ca volum al scrierilor literare spirituale nici de Sfinții Părinți, apoi continuat de alți martiri pe care-i va confirma viitorul, nu trebuie să ne înfrice și dezică de Lucrarea cea Vie a Oastei lui Hristos prin suflul Duhului Sfânt în noi, ci dimpotrivă, trebuie să ne anime, motiveze tot mai mult de-a ne dărui total lui Hristos și de-a lucra pentru El tot mai harnic și rodnic, pentru El și Împărăția Lui cea Slăvită și Eternă, în Oastea Sa Luptătoare, trecând apoi în Oastea Biruitoare și în răsplătirea Sa veșnică din Cerul Lui Nesfârșit, împreună cu  toți cei dragi plecați înaintea noastră și a celor care vor mai veni în Lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu până la sfârșitul omenirii!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții din Ziua Nașterii Domnului 2016:

Nașterea Domnului pe pământ, să fie și Nașterea Lui în inimile și viețile noastre, pentru mântuirea tuturor!…

*

Nașterea Domnului și nașterea celui mai mare geniu poetic al lui Hristos și un geniu literar spiritual inspirat de Duhul Sfânt, profetul și martirul lui Hristos – fratele Traian Dorz – de la a cărui naștere se împlinesc azi 102 ani (născut în 25 dec. 1914) și 27 ani de la plecarea în Veșnicie (20 iunie 1989), să ne umple inimile, viețile, ființele întregi de pacea, lumina și iubirea Pruncului Divin născut în iesle și a „Psalmistului Golgotei” și „Poetul Mântuirii Noastre” – fratele Traian!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflexii ale zilei de sâmbătă, 24 dec. 2016:

Noi îi iubim pe toți și ne rugăm pentru toți, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința necesară și mântuitoare!…

*

Ceea ce ne separă și învrăjbește vine de la oameni neconvertiți și de la diavolul, dar ceea ce ne unește vine din Hristos prin Duhul Sfânt (Ioan 10:16)!…

*

Prietenul cel Adevărat (Ioan 14: 16) și Mirele Etern Isus Hristos dorește să ne îmbrățișeze cu toată Iubirea, Iertarea, Binecuvântarea, Fericirea și Mântuirea Sa Veșnică!…

*

Înainte de a merge la furat, hoțule sau hoațo, trebuie să știi că vei plăti pe urmă mai mult decât ai furat; pocăiește-te, deci!…

*

Un suflet care iese de la spovedanie mai chinuit, tulburat, frământat și apăsat decât la intrare, fără mângâiere, ușurare, lacrimi de iertare și de pocăință, de bucurie a întâlnirii cu Hristos în actul spovedaniei, ar fi fost mai bine să nu se fi mărturisit atunci, ori din cauza nesincerității lui în Fața lui Dumnezeu și înaintea conștiinței lui, automințindu-se, ori din cauza „duhovnicului” firesc, lumesc, care nu știe și nu poate să-i dea medicamentul spiritual necesar, dulce, pozitiv, care să-l ridice din decăderea lui, nu să-l prăbușească mai adânc, cu „sfaturi părintești” ireale, fără folos, care nu-l conduc la Hristos cu adevărat (deoarece nici el nu este al lui Hristos cu adevărat, ci doar un meseriaș religios, stins, lumesc, confuz, prieten cu lumea, cu păcatul, distracția și profitul ei, fără pocăință și naștere din nou din cei Doi Părinți Divini care nasc un suflet pentru Împărăția lui Dumnezeu – Cuvântul lui Dumnezeu sau Apa cea Vie și Duhul Sfânt, nicidecum din ceva pământesc, material, trecător, cum ni se spune clar la 1 Petru 1: 23), cu petice noi care nu țin, prinse pe haina veche sufletească a nepocăinței, a naturii păcătoase, zdrențuită, murdară, urât mirositoare și în putrefacție, cum spune Domnul (Mat. 9:16; Marc. 2:21; Luc. 5:36), cu „canoane” de mătănii, pomeni etc., fără efect spiritual și „dezlegări” magice, bigotice și ireale, în contradicție flagrantă cu Cuvântul Mântuitorului din Evanghelie (Luc. 13:3,5; Ioan 3:3,5,7; 4:), care cere obligatoriu pocăința și nașterea din nou ca pe o condiție sine-qua-non pentru dezlegarea reală dată de Duhul Sfânt, altfel rămânând o înșelătorie cea mai crasă, un fanatism și un sacrilegiu înaintea lui Dumnezeu!…

*

Hristos îl va judeca pe Mahomed și pe alți profeți mincinoși (Mat.24:24), fiindcă au falsificat Adevărul despre El și va judeca, de asemenea, pe toți cei care, după auzirea Evangheliei cred în continuare minciunile lor, dar va judeca nespus mai aspru pe toți cei care, pretinzând și lăudându-se că sunt creștini, trăiesc o viață de păgâni!…

*

Pentru realizarea unei lucrări, a unei opere spirituale mântuitoare, mai întâi se plătește prețul necesar de jertfă, apoi vine înfăptuirea!…

*

Mesajul păcii, iubirii și recunoștinței, adus de îngeri în noaptea Nașterii Domnului, păstorilor din Betleem, să ne însuflețească inimile și viețile spre dăruirea totală lui Hristos și spre Cauza Veșnică a Oastei Domnului conform Planului Său Divin de Mântuire pentru omenire!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții pentru vineri, 23 dec. 2016:

Oastea Domnului nu este a vreunei biserici confesionale, oficiale, tradiționale, ci este a lui Isus Hristos cel Răstignit, inspirația Duhului Sfânt prin părintele, apostolul, profetul și martirul lui Hristos, trimisă în Biserică și în lume pentru a-L vesti celor care nu-L cunosc și nu L-au aflat, atât celor din Biserică cât și din afara ei!…

*

Hristos este Centrul Divino-Uman Glorificat și Etern care ne unește în chip desăvârșit și etern pe toți cei care suntem ai Lui și vor mai fi ai Lui!…

*

Când înfăptuim binele, să-l facem neștiut de nimeni, dacă este posibil, căci Dumnezeu, dacă dorește El, îl va face cunoscut la timpul potrivit!…

*

După un post (pentru cine a postit), „creștinii drept-măritori tradiționali”, se pregătesc de Sărbătoarea Sfântă și Cerească a Nașterii Domnului, cu cât mai mult alcool și de cât mai bună calitate (denumit „drac” de Wiliam Shakespeare și „duhul diavolului” de părintele Iosif Trifa, cu redeschiderea balurilor, discotecilor, a localurilor de petrecere păgânească (deschise de altfel tot timpul pentru cei care n-au putut „posti” de la ele), a petrecerilor păgânești fără Pruncul Divin născut în iesle, dar nenăscut în inimile lor și necunoscut în viețile lor paralele cu mântuirea Lui, dar apărători vajnici ai „drepturilor lor tradiționale” păcătoase, desfrânate, implementate de secole ori milenii în Sărbătoarea Cerească a Nașterii Domnului, începute formal și stins, fără Duh Sfânt, doar artistic eventual, apoi continuată cu „partea a doua programului” (dacă a îndeplinit-o pe prima într-un formalism religios putred), regizată mereu de diavolul, cu cântece lumești, cu jocuri și dansuri indecente, cu mintea amețită de alcool, „ca de sărbători și tradiții creștine”, tămâiate cu „tămâia diavolului” ( fumul de țigară) și continuate, după puterea bănească o zi, două, mai multe, felicitându-se și urându-și „Sărbători fericite și creștinești” (care?), pregătindu-se apoi de o altă destrăbălare și zgomot infernal, cea din Noaptea de Revelion, cu care se deschide „sărbătoarea creștină a Anului Nou calendaristic”, inițiată de Moise, profetul lui Dumnezeu, în poporul evreu în urmă cu aproape 3500 ani, apoi Sărbătoarea Botezului Domnului, încheind cu Sărbătoarea ultimului și sfântului profet și martir al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul, scăldată și aceasta în toate fărădelegile, pentru Ionii sărbătoriți, ca de încheierea „Sfintelor Sărbători de Iarnă”!…

*

Suflete robit de atracția instictuală a trupului biologic și de iubirea falsă a inimii înșelătoare, smulge-te prin Hristos și prin Duhul Sfânt de vraja seducătoare a iubirii carnale lumești, care îți vrea cel mai mare rău și o autodistrugere totală, prăbușește-te chiar acum în genunchi, ori dacă nu poți, în picioare, sau în poziția trupească care e posibilă pentru tine în aceste momente printr-0 predare totală și veșnică lui Hristos, sau repredare dacă ai făcut înainte acest lucru, dar ai căzut în robia cruntă, nemiloasă și ucigătoare a trupului pe care ți l-a dăruit pentru a-L slăvi și urma pe El, nu pentru a-l autodistruge și neferici pentru o plăcere carnală trecătoare, într-0 prietenie lumească amăgitore, făcând legământ veșnic cu Hristos, al fericirii și mântuirii tale, sau cu reînnoirea lui, dacă l-ai făcut cu un anumit timp înainte, dar ai trădat și pierdut prietenia cu Hristos, împrietenindu-te cu lumea, căci nu poți avea două prietenii în același timp!…

*

Cine cade cu sufletul în robia trupului, numai Hristos îl mai poate elibera și salva spiritual!…

*

Tot ceea ce ne separă vine de la oameni lumești, firești, neconvertiți și de la diavolul, care nu-L cunosc pe Dumnezeu chiar dacă se laudă și pretind că-L cunosc, însă tot ceea ce ne unește în Sfera Adevărurilor Înalte, Imperturbabile ale Evangheliei lui Hristos, vine din Duhul Sfânt!…

*

Prin Oastea Domnului suntem chemați de Duhul Sfânt să devenim Una în Hristos (Ioan 17:11,21), El fiind Păstorul nostru cel Bun Adevărat, Unic și Etern, iar noi Turma Sa binecuvântată și mântuită, eliberați, dezrobiți de toate prejudecățile, mentalitățile învechite și antievanghelice devenite „tradiție creștină”, de toți profeții și hristoșii mincinoși (Mat. 24:24), din Biserică, din toate confesiunile și din lume, cuceriți și crunt robiți de duhurile luciferice înșelătoare prefăcute în îngeri de lumină (2 Cor. 11:14), cele ale afacerismului religios, beției „dezlegate”, confesionalismului dezbinător, separatist, formalismului religios, religiilor false, ateismului mincinos satanic, corupției, avorturilor, imoralității, oficialismului religios habotnic și dictator, ale funcțiilor și rangurilor religioase de slavă deșartă fără pocăință și naștere din nou, ale înar mării, războiului și fanatismului, terorismului religios „sfânt” (a se citi demonic), ale sărbătorilor religioase amestecate cu păgânism și bigotism religios, devenite „tradiție creștină” (Isa. 1:13-15), ale hoției, înjuriilor, vorbelor porcoase, ale altor practici păcătoase și vicii (tabagism, droguri, jocuri de noroc, descântece, vrăjitorii, toate formele de imoralitate mai vechi sau mai noi, practicate solitar sau împreună cu persoane de același gen sau gen uman diferit, încălcarea jurământului conjugal, hora, dansul popular fără Hristos și fără Duhul Sfânt, „binecuvântate” de ierarhi și care „s-au născut în tinda Bisericii” – citat al Î.P.S. Bartolomeu Anania – , baluri, discoteci, night-cluburi, shop-uri ale instrumentelor plăcerii imorale, etc.) etc.!…

*

Omul are nevoie de iubire și iertare, nu de judecată, dar dacă respinge Iubirea Infinită a lui Hristos, iertătoare, fericită și mântuitoare, va fi judecat de El!…

*

Cât timp omul respinge Iubirea lui Hristos, este judecat de Cuvântul Său, pe care nu vrea să-L audă, să-L primească și să-L înfăptuiască, ori Îl strică, Îl răstălmăcește (2 Cor. 2:17; 4:2) spre pierzarea lui și a celor care îl ascultă și urmează, dar când acceptă Iubirea Divină, este iertat de păcate, fericit, binecuvântat, împlinit cu adevărat și mântuit, însă acest act, fapt și dar mântuitor primit de la Hristos, este posibil numai în viața aceasta pământească trecătoare, prin dăruirea inimii și vieții întregi lui Hristos!…

*

Dezicerea noastră de lume, desprinderea din minciuna ei, separarea de duhul ei amăgitor și satanic, trebuie să ne fie totală și ireversibilă, căci doar așa ne primește Hristos cu iertarea, fericirea și mântuirea Lui!…

*

A trăi în pace cu toți oamenii (Mat. 5:9; Rom. 12:18), nu înseamnă a accepta minciuna religiilor false și a ateimului, ci a demonstra cu viața, cu comportamentul, cu trăirea noastră că Hristos Isus este Dumnezeul și Mântuitorul nostru cel Adevărat!…

*

Cine vrea să placă lumii, nu poate să placă lui Hristos!…

*

Lumea este promițătoare dar înșelătoare, vie trupește dar moartă sufletește, prietenă cu diavolul dar dușmană lui Hristos și celor ce sunt ai Lui!…

*

Noi nu avem nimic de la noi, ci totul curge din Dumnezeu!…

*

Să dăruim fraților, surorilor și semenilor noștri iubirea noastră totală și eternă din Hristos prin Duhul Sfânt turnat de Dumnezeu în inimile noastre (Rom. 5:5)!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflexii spirituale de azi, miercuri, 21 decembrie 2016:

Nu putem face joc dublu, aranjament dublu, viitor dublu, viață trăită dublu, cu Hristos și cu lumea în paralel, căci până la urmă Îl pierdem pe Hristos, fericirea, binecuvântarea, împlinirea și mântuirea noastră veșnică!…

*

Poporul român (și alte popoare) nu poate scăpa de alcoolismul atât de distructiv decât dacă elimină total alcoolul din viața și obiceiurile așa-numite „creștinești”, dar păgânizate prin consumul excesiv de alcool (în afara Sfintei Împărtășanii, în care vinul folosit este transformat prin invocarea Duhului Sfânt)!…

*

Adevărul dacă nu este spus cu dragoste, face mai mult rău decât bine!…

*

Cine-și caută în lume iubirea, fericirea, împlinirea, părăsindu-L pe Hristos de dragul lumii, se amăgește în modul cel mai amarnic și nefericit posibil!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecțiile de luni, 19 decembrie 2016:

Când vom avea cea mai mare sfințenie din lume, vom fi cei mai fericiți din lume; doar așa și pe veci așa!…

*

Sfințește-ți viața prin Hristos, prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt și vei fi cu adevărat fericit,fiind scăpat, eliberat de mincinoasa, înrobitoarea, nefericita și pierzătoarea „fericire” a lumii fără Dumnezeu!…

*

Numai în Hristos suntem împliniți, fericiți și mântuiți, aici pe pământ și în Veșnicie!…

*

Iubește-L pe Hristos, lepădând iubirea înșelătoare, chinuitoare și pătimașă a lumii și El îți va răsplăti iubirea ta pentru El în modul cel mai fericit, neașteptat și minunat, aici și Dincolo!…

*

Lasă iubirea instinctuală carnală și orice altă iubire lumească înșelătoare și autodistructivă care te robește, vino la Hristos cu ele și vei fi cu sufletul eliberat de ele, curățat, iertat, fericit și mântuit prin Jertfa Lui de la Golgota!…

*

Vom avea un păcat de neiertat dacă vom trăda cauza Oastei Domnului Isus Biruitorul, dacă ne vom dezice de legământul nostru făcut cu Hristos, vânzându-ne sufletul lumii pentru iubirea ei amăgitoare, falsă și ucigătoare, pentru plăcerile ei coruptibile, înjositoare, degradante!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecția zilei (marți, 13 decembrie 2016):

APEL CREȘTIN ȘI UMANITAR

Veniți să sărim în ajutorul semenilor noștri, din jurul nostru și de pretutindeni, să-i ajutăm sufletește și trupește, să-i hrănim cu Cuvântul Lui Hristos dătător de viață spirituală, dar și cu hrana trupească de care au nevoie și duc lipsă, să nu mai sufere nimeni de lângă noi și de pe întregul pământ nici de foame, nici de sete spirituală și biologică, pentru a fi salvați de la moartea spirituală, cât și de la moartea trupească din lipsă de hrană și apă, fără de care nu se poate trăi!…
Dragă suflete care citești aceste rânduri și ești de acord să dăruiești o mână de ajutor, atât cât ai posibilitate de la Dumnezeu, angajându-te în acțiunea urgentă de salvare a semenilor atât pe plan spiritual cât și material, ori sprijinind măcar cu rugăciune, cu post și ajutor material atât cât poți, vino să te alături celor care pe această cale a acestui site de luptă spirituală a mântuirii sufletești a semenilor noști, cât și de ajutor material urgent pentru nevoile trupești fără de care nu se poate trăi, vrem să începem, să desfășurăm, să organizăm luptând împreună prin ajutorul, călăuzirea, inspirația, suflul și suportul vital, împlinitor și biruitor al Duhului Sfânt, acțiunile necesare înfăptuirii acestui Deziderat Divino-Uman, al salvării tuturor semenilor noștri din robia păcatului și din moartea spirituală cauzată de păcat, din sărăcia, din lipsa sufletească și trupească a tuturor celor care suntem în mod egal și etern Creația lui Hristos pentru Împărăția lui Fericită și Nesfârșită!…
Vino deci, dacă dorești prin glasul conștiinței, care este glasul lui Dumnezeu sădit în noi, să ajuți după îndemnul inimii și după posibilitatea de ajutor primită de la Domnul, să răspunzi acestui apel, acestei chemări și acestui plan după voia lui Dumnezeu de a ajuta, ferici și salva spiritual și biologic toate ființele umane de pe pământ, create, plăsmuite de Sfânta Treime Dumnezeiască, după chipul și asemănarea Sa și în conformitate cu Planul Său Divin de Mântuire pentru omenire!…
Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin.
Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflexia zilei (luni, 12 decembrie 2016):

Suflete preaiubit, desprinde-te din prietenia și robia lumii amăgitoare, ucigătoare și pierzătoare și împrietenește-te acum cu Hristos, sau refă-ți prietenia cu El, căci numai prietenia Lui nu te înșeală, ci dimpotrivă, îți dăruiește pace, vindecare, alin, liniștire, iertare, fericire și împlinire adevărată, fără seamăn și bucuria prezenței și mântuirii Lui aici pe pământ și-n Veșnicie!…

*

În măsura în care asculți de Hristos, ascultă și El de tine!…

*

Împrietenește-te sau reîmprietenește-te cu Hristos, căci numai prietenia Lui nu este înșelătoare, ci fericită și mântuitoare, dacă te desprinzi total și dintr-o dată de prietenia lumii, care îți ruinează existența, viața, aspirațiile și trăirile tale!…

*

Ascultarea totală de Hristos, de Cuvântul Lui, iartă păcatele noastre, repară viața noastră în modul cel mai fericit și minunat posibil și nu ne lasă să mai greșim, nu ne lasă în alegeri, însoțiri și prietenii greșite, vinovate și pierzătoare, ca să nu mai suferim, având binecuvântarea și mântuirea Lui aici și Dincolo, în Veșnicie!…

*

Întoarce-te radical la Hristos, cu toată hotărârea și inima ta predată Lui în întregime și pe totdeauna și vei gusta doar fericirea, binecuvântarea, iubirea, pacea, bucuria, împlinirea și mântuirea Lui eternă!…

*

Întoarce-te sau reîntoarce-te la Hristos, cu hotărâre, puternică, radicală, totală, printr-un legământ al nașterii tale din nou, sau renașterii printr-o reînnoire a legământului încălcat, nerespectat, prin neascultare de voia Lui, ascultând de acum înainte doar de El prin Cuvântul Lui, ca să primești, ca rod al ascultării tale de El, binecuvântarea, iertarea, împlinirea și fericirea vieții tale, mântuirea și răsplătirea Sa veșnică!…

*

Întoarce-te la Hristos
de pe drumul păcătos,
să ai al Său sfânt folos,
lăsând lumea-nșelătoare,
căci cine-o iubește moare
în minciuna-i pierzătoare!…

*

Sufletul fără Hristos- Cuvântul lui Dumnezeu și fără Duhul Sfânt este mai mort decât morții din morminte, mai orb decât orbii trupești și nespus mai sărac decât cei mai săraci din lume, cei „lipiți pământului”!…

*

Cea mai grea, mai mare și mai tristă stare de plâns, de compătimire, nu este pentru cei morți biologic de curând decedați, ci pentru morții spirituali cuceriți, robiți și uciși de păcat, care în mod conștient sau inconștient zac în cel mai închis, înfiorător și adânc mormânt- mormântul păcatului!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții ale zilei de duminică, 11 decembrie 2016:

Hristos ascultă, binecuvântează, iartă, fericește și mântuiește numai sufletele ascultătoare de El!..

*

Cât asculți pe Hristos, atât te ascultă și El și cât faci și lucrezi pentru Domnul, atât face și El pentru tine!…

*

Cât și cum mărturisim pentru Domnul, la fel va mărturisi și El pentru noi!…

*

Cum te comporți cu Hristos, așa se va comporta și El cu tine!…

*

Comportamentul nostru față de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, este emblema sau eticheta noastră spirituală, identitatea noastră de creștini sau păgâni și consecința sau determinarea comportamentului Lui față de noi!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflexii ale zilei (sâmbătă, 10 decembrie 2016):

Mântuirea lui Hristos este infinit mai importantă și mai valoroasă decât tot ceea ce omul poate să adune și să aibă în scurta lui viață pământească trecătoare, iar apoi pierde totul la plecarea sa în Veșnicie, dar mântuirea pe care poate să o aibă, dacă vrea să o primească în dar de la Hristos, prin credință, este o avere inestimabilă, o bogăție eternă cerească de neimaginat și de nevisat!…

*

Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt să se îndure și să ridice din neantul spiritual al decăderii toate sufletele, din prăbușirea în abisul păcatului amăgitor, chinuitor, înrobitor, ucigător și pierzător, înviindu-le din moartea spirituală și ridicându-le din mormântul pierzării sufletești și trupești!…

*

Adevărata și eterna bărbăție e cea a sufletului, nu a trupului!…

*

Dacă nu există bărbăția sufletească, bărbăția trupească, carnală este zadarnică, înșelătoare și pierzătoare!…

*

Suflete preaiubit, ascultă doar chemarea lui Hristos, căci doar astfel poți fi cu adevărat fericit, binecuvântat, împlinit în toate sensurile existenței și mântuit și nu vei fi înșelat de nimeni niciodată, de chemarea lumii la plăcere vinovată, la păcat, în modul cel mai amăgitor, subtil, atrăgător și seducător posibil!…

*

Ascultând doar de Hristos, nu vei putea fi înșelat(ă) de nimeni niciodată și în nici un fel, ci vei fi fericit(ă) întotdeauna cu El!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții spirituale (vineri, 9 decembrie 2016):

Chemarea lui Hristos la mântuire se adresează tuturor, atât celor care încă nu L-au ascultat, primit și urmat în inimile, sufletele și viețile lor până azi, cât și celor care L-au primit, dar apoi, neveghind, s-au lăsat, atrași, amăgiți de firea lor (înclinația spre păcat) neținută crucificată, de diavolul cel ispititor, mincinos și viclean și de lumea pasională imorală, de chemările ei ademenitoare la plăceri, distracții, însoțiri, iubiri și trăiri înșelătoare, carnale, impertinente, vinovate, adică fără Hristos, instinctuale și superficiale, fără prezență de spirit cinstit, curat și demn, paralizante volițional și declanșatoare de suferință, boală, moarte, ruină, sărăcie și întinăciune sufletească și trupească și nu în ultimul rând chemarea lui Hristos este și pentru cei predați Lui, aleși, binecuvântați și sfințiți de El, care nu L-au trădat prin compromis cu lumea și păcatul ei, chemați fiind de El pentru a se dedica și mai hotărât, fără rezerve, a se însufleți, regenera, fortifica și avânta mereu prin Duhul Sfânt în lupta sfântă a mântuirii sufletești și apoi trupești prin învierea pentru Împărăția Eternă a lui Dumnezeu!…

*

Să răspundem chemării lui Hristos fără ezitare și fără întârziere, imediat ce auzim chemarea Lui prin tot ceea ce ne cheamă El, inclusiv prin aceste rânduri scrise din inspirația Duhului Sfânt, cea de-a Treia Persoană Divină, care cheamă pe toți la Jertfa Însângerată a lui Hristos de la Golgota, ca prin credința în rănile lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatăl și Mântuitorul lumii, să fim iertați, curățați de murdăria păcatului, înviați din mormântul păcatului, înnoiți spiritual, vindecați spiritual și chiar fizic și mântuiți!…

*

Suflete iubit de Domnul, care citești aceste rânduri, să știi că nu întâmplător ai intrat în acest site, ci Hristos prin Duhul Sfânt te cheamă azi și chiar acum la El, căci El îți cunoaște deplin viața, dorințele, gândurile, aspirațiile (visele), intimitățile secrete și trăirile tale toate și dorește să-ți dăruiască iertare de păcat, alinare, mângâiere, liniștire interioară, înviere spirituală sau vindecare sufletească și trupească, pace, bucurie, împlinire sfântă și fericirea veșnică a milostivirii și mântuirii Lui, de aceea răspunde cu iubire, cu deschidere totală și imediată chemării Lui dulce, fermecătoare, odihnitoare, senine și salvatoare!…

*

Nu amâna când te cheamă Domnul, ci răspunde-I acum, fără întârziere, asemenea Sfintei Fecioare Maria, care a răspuns promt, fără ezitare la chemarea și înștiințarea arhanghelului Gavril, trimis de Dumnezeu la ea să-i spună că a fost aleasă să fie vasul de cea mai mare cinste și ființa unică de pe pământ prin care Mântuitorul Omenirii, Fiul lui Dumnezeu să Se întrupeze și să Se nască aici la noi pe pământ, pentru Jertfa Ispășitoare și Mântuitoare de la Golgota!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflexie spirituală a zilei de joi, 8 dec. 2016:

Numai cu Hristos existența noastră e binecuvântată, fericită, împlinită, salvată și răsplătită prin Jertfa Lui de la Golgota!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții ale zilei (miercuri, 7 decembrie 2016):

Să venim după fiecare păcătuire, cu pocăință și reînnoire a legământului nostru cu Hristos, apoi să luptăm să nu mai păcătuim!…

*

Soțul credincios și soția credincioasă, aleși și destinați să fie împreună, de către Dumnezeu, nu de oameni, cât și frații și surorile selectați și chemați de Domnul în Lucrarea profetică, ecumenică (supraconfesională), de renaștere spirituală a Oastei Sale și în Biserica Lui cea Vie, prin taina pocăinței însoțită de nașterea din nou în Actul divino-uman al legământului etern nou-testamental, încheiat între Hristos și sufletele care Îl primesc și se predau Lui pe vecie, prin Sângele Său ispășitor, vindecător și mântuitor, sunt uniți, sfințiți, binecuvântați, împliniți, fericiți, mântuiți și răsplătiți prin această Jertfă a Sa de la Golgota, sublimă, iertătoare și izvbăvitoare!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecția zilei de joi, 1 decembrie 2016:

Nu face selecție când Îl mărturisești pe Hristos, ci vestește-L tuturor, fără prejudecăți, simpatii ori preferințe selective, căci selecția și-o vor face ei înșiși, singuri, unii primindu-L pe Hristos în inima, sufletul și viața lor, pentru mântuirea lor, iar alții Îl vor respinge, pierzându-se singuri, spre nefericirea lor veșnică!…!

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții ale zilei de marți, 29 noiembrie 2016:

Să ne înnoim sau reînnoim legământul înaintea Domnului, după ce cădem în păcat prin neveghere și neascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, apoi să luptăm din nou ca să nu mai păcătuim, fiindcă Hristos și Duhul Sfânt ne vrea iertați, curățați de păcat și sfințiți, precum ne îndeamnă și cere Dumnezeu prin Cuvântul Său!…

*

Pocăința și nașterea noastră din nou trebuie să se manifeste și să se vadă în noi zi de zi și clipă de clipă, în mod continuu, începând din momentul întoarcerii noastre la Domnul, predarea inimilor, sufletelor și vieților noastre în slujba Lui prin legământ și sfârșind în finalul fericit, biruitor și împlinit al vieții și mântuirii noastre, din clipa trecerii noastre în Veșnicie, în brațele Domnului!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecție a zilei (luni, 28 noiembrie 2016):

Dumnezeu este Perfecțiunea Absolută și Eternă!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecție la Duminica a 30-a după Rusalii (27 noiembrie- Ev. Luca 18:18-27-Dregătorul bogat):

Nu averea, bogăția materială îl desparte pe om de Dumnezeu, aruncându-l în chinul iadului veșnic, ci iubirea ei mai presus decât pe Hristos și Cuvântul Lui!…

*

Dragostea noastră pentru Hristos să ne fie mai presus decât orice iubire pământească trecătoare!…

*

Când iubirea noastră față de Dumnezeu și trăirea pentru El eclipsează toate celelalte iubiri și trăiri ale noastre, când Îl ascultăm și urmăm pe El mai presus de orice și oricine de pe pământ, doar atunci suntem cu adevărat plăcuți lui Hristos, iertați și mântuiți ai Săi, fericiți cu El aici pe pământ și-n Veșnicie!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflexii spirituale (sâmbătă, 25 noiembrie 2016)

Hristos este infinit de Bun, dar și nesfârșit de drept față de om, de aceea, cine Îl acceptă, primește și urmează, are parte de binecuvântarea, bunătatea, iubirea, mila și mântuirea Lui eternă, dar cine Îl respinge, neagă ori sfidează, va suporta veșnic consecințele nefaste și infernale ale dreptății și judecății Lui nemitarnice, perfecte și nesfârșite!…

*

Hristos pășește, muncește și trăiește prin Cuvântul și Duhul Sfânt în sufletele și viețile sfinților Lui, care, de-a lungul secolelor și mileniilor, L-au primit și-L vor mai primi până la sfârșitul veacurilor, însă El dorește să pășească, să lucreze, să rodească și să trăiască și în inima și viața ta de acum înainte, dacă până azi nu L-ai primit, dar dorești din acest moment să-L primești în casa sufletului tău și în ființa ta întreagă, ca să-I aparții pe deplin, iertat, eliberat și vindecat de păcat, fericit cu El și mântuit pe veșnicie!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecțiile zilei (vineri, 25 noiembrie 2016):

A cere, a pretinde altora să lase păcatele, viciile și să se întoarcă la Dumnezeu, cere și obligă să facă acest lucru mai întâi persoana în cauză!…

*

Lumea numită și pretinsă „creștină” cântă pentru un împărat fals, mincinos, un impostor- Satana, care va fi aruncat în iadul veșnic, dar noi cântăm pentru Adevăratul și Eternul Împărat, Dumnezeu și Mântuitor- Isus Hristos!…

*

Orice minciună, orice erezie care apare și vine din interiorul Bisericii tradiționale este mult mai subtilă, periculoasă, amplă, distructivă și cu consecințe mai dezastruoase, mai extinse în timp și la un număr tot mai mare de suflete decât falsurile, ereziile venite din afara Bisericii, deoarece înșală spiritual și ține întreg poporul, sufletele botezate din Biserică în întuneric spiritual în numele luminii sufletești, în îndepărtare de Dumnezeu, fără cunoașterea și prezența reală a lui Isus Hristos cel Răstignit, în luptă fățișă și oarbă, fanatică împotriva lui Hristos, într-o practică de rutină religioasă moartă, sterilă duhovnicește, fără suflul viabil, vital al Duhului Sfânt, aceste falsuri, erezii din Biserică fiind tot mai adânc înrădăcinate în sânul Bisericii și sub protecția și practica bisericească tot mai cronicizată și devenită „tradițională” în practicarea lor conștientă sau inconștientă, amăgindu-i pe toți sau aproape pe toți din Biserică de la cei „mari” până la cei „mici”, de la cei din „frunte” până la cei din „urmă”: afacerismul religios, confesionalismul separatist, literalismul religios (litera legii care omoară sufletele „smerite” și supuse, slugarnice ei și robite de ea – 2Cor.3:6), formalismul practicilor cultice de rutină și trăirii creștine de fiecare zi, fariseismul religios încetățenit și bine primit, legalismul religios cu dictatura ei feroce, oficialismul religios care stinge Duhul Sfânt idolatrizând funcția religioasă mai presus de trăirea creștină smerită, bogată și valoroasă prin Duhul Sfânt, analfabetismul spiritual în ceea ce privește cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu și a practicării Lui, etc.!…

*

Oastea Domnului este născută și trimisă de Dumnezeu în Biserica Creștină multimilenară, tradițională pentru a o dezrobi, a o elibera de falsurile spirituale strecurate în sânul ei de-a lungul timpului și pe nesimțite din cauza nevegherii și a compromisului cu lumea, pentru salvarea sufletelor care aparțin Bisericii și formează Biserica prin botez, pentru chemarea, aducerea și întoarcerea sufletelor la Isus Hristos cel Răstignit, prin suflul Duhului Sfânt din Oastea Domnului, cu care ea este înzestrată și trimisă în lume de Dumnezeu această lucrare profetică și ecumenică supraconfesională de renaștere spirituală, ca o realitate și posibilitate unică de mântuire a celor care spun că sunt „drept-măritori creștini” dar care trăiesc îndepărtați de Dumnezeu, robiți și ucciși spiritual de toate patimile și păcatele, pentru ca ei să se întoarcă la Dumnezeu prin pocăință, să-L primească pe Hristos, născându-se din nou din Cuvântul Lui Hristos și din Duhul Sfânt, în actul legământului de predare totală și eternă a sufletelor în slujba lui Hristos, Singurul Dumnezeu Adevărat și Mântuitor al tuturor de pe pământ, eliberându-se și scăpând astfel de falsurile religioase din Biserică: afacerismul, confesionalismul, legalismul, formalismul, fariseismul, oficialismul religios etc.!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflexii spirituale (joi, 24 noiembrie 2016):

Să gândești
cum să iubești,
Să iubești
cât nici gândești!…

*
Tu iubește
cât nici poți gândi
și gândește
mai mult a iubi!…

*

Omul este și rămâne prin firea lui veche păcătoasă, pământească, o capcană pentru el însuși, o ispită și o prăbușire spre iad,ori poate deveni și avea o natură spirituală nouă prin întoarcerea la Hristos, fiindu-și sieși o înălțare, o lumină, o înviere spirituală, o salvare sufletească și trupească de la iad, o rodire îmbelșugată prin Duhul Sfânt, o înălțime duhovnicească și o fericire și răsplătire eternă în Hristos!…

*

Omul prin păcat își sapă grabnic mormântul sufletului și se aruncă în el cu o viteză uimitoare, dar prin Hristos învie și iese din moartea spirituală și din mormântul păcatului cu aceeași grabă și viteză cu care s-a prăbușit înainte în el!…

*

Atât extremismul și fanatismul religios de dreapta, cel al ereziei și amăgirii spirituale a formalismului, confesionalismului, afacerismului, legalismului, fariseismului, oficialismului și tradiționalismului steril religios și al autoidolatriei luciferice antihristice, cât și cel de stânga, al sectarismului și reformismului satanic religios, va fi învins de Hristos o dată pentru totdeauna, prin Lucrarea profetică și ecumenică (supraconfesională) de renaștere spirituală înfăptuită de Duhul Sfânt- Oastea Domnului!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții ale zilei de miercuri, 23 noiembrie 2016:

Fără pocăință reală, sinceră, profundă, fără întoarcere adevărată la Dumnezeu, fără părăsirea păcatelor, patimilor, viciilor de orice fel, fără învierea din mormântul păcatului și fără o viață nouă cu Hristos și în El, prin nașterea din nou din Cuvântul lui Dumnezeu- Apa Vie (Ioan 3:3,5,7; 4:10,14; 7:37-38) și din Duhul Sfânt, în actul legământului făcut cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul Său Isus Hristos, prin Jertfa Lui de la Golgota, toate practicile, tainele religioase de cult creștin (botezul, spovedania, împărtășania, participarea la Sfânta Liturghie etc.) nu ajută cu nimic pe nimeni în finalul vieții fără convertire, ci, dimpotrivă, sunt făcute spre osândă, doar formal, fără prezența lui Hristos în suflet și fără mântuire!…

*

Numai prezența reală a lui Hristos și a Duhului Sfânt în inima, sufletul și viața omului, prin convertirea și nașterea lui din nou din Cei Doi Părinți Cerești- Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, dă valoare practicilor religioase de cult ale omului, altfel fiind făcute doar în mod formalist spre osândă, nu spre mântuirea lui!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflexii spirituale ale zilei de marți, 22 noiembrie 2016:

Trebuie eliminată, ca să dispară pe totdeauna din Oastea Domnului minciuna, amăgirea și robia oficială, confesională (separatistă), afaceristă, formalistă, fariseică și extremistă a literei religioase care omoară sufletele credule ale celor care o primesc (2 Cor.3:6), cu care s-a venit în Oastea Domnului după Revoluție prin oficialii confesionaliști și legaliști extremiști (fanatici), slujitori și sclavi spirituali ai literei ucigătoare, în frunte cu pr. prof. Vasile Mihoc, pe care frații în mare parte și surorile cu o credință superficială, formală, încuviințând duhul înșelător oficial, confesional, luciferic, adus de acești pitici și analfabeți sau semianalfabeți religioși, cu pretenție de „savanți” și „părinți” duhovnicești cu care se autoamăgesc și amăgesc pe mulți necunoscători sau greșit- cunoscători ai Evangheliei lui Hristos și ai dreptei credințe, readuse poporului român și lumii întregi prin Lucrarea profetică și ecumenică (supraconfesională) a Duhului Sfânt, de renaștere spirituală – Oastea Domnului, au acceptat erezia spirituală a afacerismului, confesionalismului (separatismului), fariseismului, formalismului, legalismului și oficialismului religios care amăgește, ucide sufletele și robește biserica confesională tradițională și oficială, de Răsărit și de Apus, primind cu brațele deschise și cu un înșelător entuziasm pueril pe toți hoții, impostorii și lupii religioși autoidolatri îmbrăcați în piei de oi inocente și în sutane de sfinți, otrăvinsu-se și ucigându-se spiritual cu veninul și virusul lor sufletesc mortal, în loc să se împotrivească ferm și să respingă categoric ca pe cel mai mare pericol inepția, minciuna, falsul lor religios al conducerii oficiale și confesionale, antibiblice, a literei religioase, împotriva căreia părintele Iosif a luptat chiar cu prețul caterisirii lui, spre-a nu fi compromisă, subjugată și ucisă spiritual Oastea Domnului!…

*

Plecarea în lumea păcatului de la Hristos, pentru o clipă sau o viață de plăcere vinovată, înseamnă renunțarea la fericirea, mântuirea, împlinirea și răsplătirea veșnică a lui Hristos, plătită cu moartea Lui pe Cruce!…

*

Renunțarea la Hristos de dragul lumii amăgitoare, pustii și pierzătoare, înseamnă moartea spirituală, osânda și suferința veșnică!…

*

Existența sufletului fără Hristos e un nonsens, un chin, un mormânt, un blestem, un iad veșnic, dar cu El sufletul omenesc este iertat, eliberat de păcat, salvat și fericit pe totdeauna!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflexii spirituale ale zilei (luni, 21 noiembrie 2016):

Analfabeții spirituali cu pretenție de învățători, duhovnici și părinți sufletești, epavele religioase, grandomanii religioși vor să conducă poporul, să păstorească sufletele, să îndrume inimile omenești dar nu la Isus Hristos cel Răstignit pe care nu-L cunosc și nu-L au în inimile și viețile lor, ci-i conduce la autoidolatria lor și la falimentul spiritual al afacerismului, confesionalismului (separatismului), oficialismului, formalismului, fanatismului și fariseismului religios de care sunt orbiți, robiți, chinuiți și înșelați!…

*

Oastea Domnului este a lui Hristos și a Duhului Sfânt, nefiind nicidecum a vreunui muritor de pe pământ, nici a vreunui conducător religios, oricine ar fi acesta!

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții ale zilei de duminică, 20 noiembrie 2016:

Hristos ne vrea lumini în lumea dominată de întunericul sufletesc al păcatului care o robește!…

*

Să fim fotoni spirituali ai Soarelui Etern – Hristos, aici pe pământul acesta întunecat prin păcat, purtând lumina Cuvântului lui Dumnezeu și dăruind-o sufletelor care au nevoie de ea și o primesc pentru mântuirea lor!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții ale zilei de sâmbătă, 19 noiembrie 2016:

Hristos vrea să elibereze pe toți sclavii spirituali din robia păcatului, făcându-i liberi pentru Ceruri, pentru Împărăția lui Dumnezeu!…

*

Primirea lui Hristos în inimă și viață desferecă, eliberează spiritual sufletul și trupul omenesc din înrobitoarea și pierzătoarea închisoare spirituală și patimă a iubirii carnale imorale, vinovată și condamnabilă înaintea lui Dumnezeu și pedepsită de El, Creatorul, Cel care este moralitate absolută și eternă!…

*

Hristos dorește să ne facă asemenea Lui, fii și moștenitori ai Împărăției Cerurilor, împărățind cu El pe veșnicie!…

*

Dacă omul este sfânt și veșmintele lui sunt sfinte, dar dacă nu este sfânt, printr-o viață de pocăință, de întoarcere la Hristos și trăire cu El, nici veșmintele nu-i sunt sfinte!…

*

Omul face funcția, nu funcția omul!…

Slăvit să fie Domnul!

 

Cornel Așchilean

Reflexia zilei la împlinirea a doi ani de la trecerea la Domnul a mamei mele, Nastasia Așchilean

La împlinirea a doi ani de la trecerea la Domnul a mamei mele, îi simt tot mai mult lipsa, dar în același timp simt cum tot mai mult se roagă, mijlocind la Domnul pentru mine în Ceruri, de aceea mulțumesc Domnului pentru mama mea, aici pe pământ și în Veșnicie!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecția zilei de luni, 14 noiembrie 2016:

Numai primirea lui Hristos în taina sufletelor noastre, în inimile noastre și trăirea cu El până la sfârșitul vieții pământești, ne dăruiește iertarea și mântuirea ființelor noastre!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții la Duminica Samariteanului Milostiv (13 noiembrie 2016):

Să fim niște samariteni miloși într-o lume fără milă!…

*

Samariteanul milostiv desăvârșit este Domnul și Mântuitorul Isus Hristos, modelul nostru ceresc al milei, prin Jertfa Lui Supremă și Sublimă de la Golgota!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții ale zilei de sâmbătă, 11 nioembrie 2016:

Nu-ți dărui sufletul și trupul tău, timpul tău, sănătatea, banii, tinerețea și viața ta întreagă nimănui, ci numai lui Hristos, dacă vrei să fii cu adevărat fericit(ă) și mântuit(ă)!…

*

Cine vrea să asculte de Domnul și Mântuitorul Isus Hristos, ascultând de Cuvântul Lui, va avea binecuvântarea, iertarea, fericirea, mântuirea și răsplătirea Lui eternă, dar cine nu vrea să asculte de El, va vedea unde va ajunge, în ce faliment și chin veșnic, de unde nu va mai fi niciodată scăpare, ci o veșnică osândă, dar atunci va fi prea târziu să creadă și să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea, suflete hoinar și robit de plăceri și patimi crunte, care îți chinuie, consumă și nefericește ființa ta întreagă, ascultă astăzi de Domnul și întoarce-te la El de pe calea amăgitoare și pustiitoare a lumii păcătoase, făcând legământ de iubire, de ascultare și supunere față de El, prin sângele Lui vărsat pe cruce și pentru tine, pentru iertarea și fericirea ta veșnică!…

*

Isus Hristos cel Răstignit îi cheamă pe toți la El, pe toți cei robiți de patimi și păcate în diverse moduri și intensități de păcătuire, pentru a-i ierta, elibera din robia nefastă a păcatului, a lumii înșelătoare și a diavolului ucigaș, pentru a-i învia spiritual din mormântul păcatului, ca să trăiască cu El o viață nouă, sfântă, adevărata și unica viață veșnică în El, fiind născuți din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petr. 1:23), Apa cea Vie și prin Duhul Sfânt (Ioan 3:3,5,7-8; 4:10,14), în actul pocăinței, al predării lui Hristos în clipa legământului făcut cu El pe temeiul Jertfei Lui, în sângele Lui vărsat pe Cruce pentru mântuirea noastră!…

*

Duhul Sfânt cheamă toate sufletele la Crucea Însângerată a lui Isus Hristos, ca s-o primească cu credință vie (Iac.2:17,19,26), cu dragoste fierbinte, cu smerenie și sinceritate totală, cu pocăință deplină și lepădare completă de păcat, pentru iertarea de păcate, mântuirea și fericirea lor veșnică!…

*

Leapădă-te acum de promisiunile făcute lumii prin neveghere, slăbiciune și păcat și împlinește-ți din acest moment promisiunile față de Hristos, dacă îți dorești cu adevărat fericirea și mântuirea ta veșnică!…

*

Dacă te-ai legat de lume, desprinde-te de ea chiar acum cât mai poți și leagă-te de Hristos, unește-te sau reunește-te cu El pe vecie!…

*

Concepe-ți existența și viața în mod ceresc, fericit cu Hristos, nu în mod lumesc, murdar, vinovat și distructiv cu diavolul!…

*

Nu-ți lega inima de păcat, ci de virtute și nu-ți lăsa sufletul și trupul robit de lume și de satana care stăpânește lumea, ci de Hristos și Duhul Sfânt, ca să lucreze și rodească în inima și viața ta pentru răsplata veșnică!…

Slăvit să fie Domnu!

Cornel Așchilean

 

Reflecții ale zilei de vineri, 11 noiembrie 2016:

După plecarea fratelui Traian Dorz la Domnul și după Revoluția din dec. 1989, pr. prof. Vasile Mihoc, cel care s-a dezis de Oastea Domnului, izolându-se de frați și de Oaste, ca să nu suporte persecuțiile religioase din timpul regimului comunist și l-a contrazis pe fratele Traian Dorz, poetul și scriitorul profund spiritual inspirat de Duhul Sfânt, profetul și martirul lui Hristos, urmașul sufletesc și continuatorul spiritual al operei duhovnicești a părintelui Iosif Trifa – Oastea Domnului, ales de Domnul în această slujire profetică supraconfesională a renașterii spirituale a poporului și Bisericii și a lumii întregi prin Oastea Domnului, în deplină libertate religioasă de acțiune și nemaidăscălit, înfruntat, ținut în frâu și eclipsat spiritual total de fratele Traian, de care s-a ferit tot mai mult în ultimii ani ai comunismului și a refuzat orice implicare și orice ajutor pentru Oastea Domnului în legătură cu adunările de comemorare și parastas de la mormântul părintelui Iosif Trifa din Sibiu, nefiind nici măcar cunoscut în Oastea Domnului în special de tineretul Oastei din anii precedenți Revoluției, a apărut dintr-o dată direct în „fruntea” Oastei Domnului, din 1990 încoace, cu pretenție, nerușinare, îndrăzneală absurdă, diabolică, dictatorială, oficială și confesională de a dirija și „conduce” Oastea Domnului, cerând fraților și surorilor din Oaste „ascultare”, „supunere” oarbă, fanatică, slugarnică, schimbând învățătura viabilă prin Duhul Sfânt a Oastei cu litera religioasă care stinge și alungă Duhul, ucigând sufletele celor care o primesc ( 2 Cor. 3:6) și înlocuind pe Isus Hristos cel Răsignit aflat și vestit de părintele Iosif prin Lucrarea Duhului Sfânt- Oastea Domnului, cu hristoșii amăgitori și pierzători de suflete ai afacerismului, confesionalismului (separatismului), formalismului, legalismului, oficialismului și fanatismului acerb religios, de care este „convins”, cucerit, orbit sufletește, robit și folosit în mod despotic, viclean, perfid de duhul luciferic care desprinde sufletele de Hristos cel Răstignit și le subordonează duhurilor autoidolatre și înșelătoare ale confesionalismului, oficialismului și formalismului religios, împotriva cărora părintele Iosif a luptat chiar cu prețul caterisirii, nepermițând nimănui să le aducă și introducă în Oastea Domnului, pentru a nu-L pierde pe Isus Hristos cel Răstignit din Oaste, din sufletele celor care au făcut cu El legământ prin Jertfa Lui de la Golgota!…

*

Cine primește pe falsificatorii, impostorii religioși, spunându-le „Bun-venit” și îi așază în fruntea lor, ascultându-i, urmându-i și supunându-se lor ca lui Hristos, se fac părtași păcatului lor de neiertat (2 Ioan 10,11), fiindcă nu-l recunosc cu smerenie și sinceritate, lepădându-se și pocăindu-se de el, ci dimpotrivă, erijându-se în slujitori ai lui Hristos, condamnă și alungă pe cei aleși de Domnul, unși și chemați prin Duhul în Lucrarea Duhului Sfânt – Oastea Domnului!…

*

Hristos merită, numai El, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, toată Slava popoarelor și cinstea întregului Univers!…

*

Să ne rugăm pentru ca iubirea veșnică, fericirea, pacea și mântuirea lui Isus Hristos cel Răstignit să pătrundă și să fie în toate sufletele din lume, să nu moară nimeni neîmpăcat cu Dumnezeu și nemântuit!…

*

Fiecare suflet dorește să fie fericit și fiecare vrea să reușească bine în viață, dar pentru aceasta trebuie să-L primească pe Hristos și să trăiască cu El, căci numai cu Domnul omul este fericit, împlinit, binecuvântat și mântuit atât aici pe pământ cât și-n Veșnicie!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții ale zilei – joi, 10 noiembrie 2016:

Mântuirea lui Hristos e mai presus de toate funcțiile, rangurile, bogățiile, aptitudinile, sacrificiile, talentele, valorile (artistice, economice, politice, religioase, sociale, familiale, profesionale etc.) de pe pământul acesta trecător!…

*

În funcție de alegerea și hotărârea ta de acum, de a fi frumos sau frumoasă în fața lui Hristos ori în fața lumii, depinde viitorul tău fericit cu Domnul sau nefericit, falimentar cu lumea!…

*

Suflete preaiubit, creat de Dumnezeu, după chipul și asemănarea Lui, analizează-te, gândește-te și hotărăște-te, înaintea cui vrei să fii plăcut și primit: înaintea lui Hristos care-ți dăruiește iertarea de păcate, fericirea și mântuirea veșnică, ori vrei să placi și să te dăruiești lumii care te amăgește, stăpânește, necinstește și nefericește aici pe pământ și cu efect distructiv veșnic?!…

*

Dragă suflete, pentru care a murit Hristos, respectă-ți cuvântul tău dat lui Dumnezeu, ceea ce I-ai promis în clipa legământului tău sfânt cu El și desprinde-te de promisiunea și iubirea față de lume, dacă te-ai lăsat atras și sedus de lume, acum cât mai poți, până nu e prea târziu, nemaiputând face nimic pe urmă pentru salvarea ta, până n-ai căzut încă ireversibil în prăbușirea și unirea cu lumea, în moartea ei spirituală fioroasă și veșnică, ca să ai binecuvântarea, împlinirea și fericirea dăruită ție de Hristos, nu chinul și iluzionista fericire a lumii, cu soarta ei de-un veșnic tragism!…

*

Smulge-te din vraja, din iubirea înșelătoare a lumii, dacă te-ai lăsat cucerit sau cucerită de ea, predându-ți ori repredându-ți inima și viața întreagă și pe vecie lui Hristos, pentru viitorul tău paradisiac!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții ale zilei (miercuri, 9 noiembrie 2016):

Dacă nu trăim cu Dumnezeu și pentru El, pentru mântuirea și răsplata Lui eternă, degeaba trăim pentru plăcerea carnală, în robia amăgitoare a păcatului, ori pentru o bogăție materială trecătoare și pentru o slavă deșartă pământească, care sfârșesc în falimentul, blestemul și chinul veșnic, în ruină, uitare și pierzare înspăimântătoare; de aceea, suflete iubit de Dumnezeu, întoarce-te acum la Hristos de pe calea prăbușirii tale sufletești, pentru binecuvântarea și fericirea ta cu El, aici pe pământ și-n Veșnicie!…

*

Nu căuta să-ți potrivești artificial, în mod forțat lucrurile și persoanele care nu ți se potrivesc, ci primește-le de la Hristos pe cele naturale, pe care El ți le dăruiește și care ți se potrivesc perfect, pentru întregirea, împlinirea și fericirea ta veșnică!…

*

Să fii o rază fierbinte de speranță, o mână blândă de mângâiere, o voce suavă de sfătuire, un susur dulce de iubire, o soaptă lină de încurajare, un ajutor angelic la momentul oportun, o mină de aur ceresc pentru îmbogățirea duhovnicească a tuturor, un rod îmbelșugat al Duhului Sfânt pentru hrănirea sufletelor flămânde, un izvor de pace, înțelepciune, răbdare, milă și bunătate pentru toți, o mireasmă spirituală de la viață spre viață în Hristos (2Cor.2:14-16)!…

*
Numai prin Oastea Domnului, prin misiunea ei profetică, sfântă și unică, a renașterii spirituale (nașterii din nou) adevărate și supraconfesionale, dăruite, investite și cerute ei de Dumnezeu, Biserica Ortodoxă Română și celelalte biserici confesionale, oficiale și tradiționale, cât și celelalte popoare împreună cu poporul român, Îl pot afla, cunoaște, avea și propovădui în mod real, cu folos mântuitor, nu doar formal și teoretic pe Isus Hristos cel Răstignit, despre care părintele Iosif Trifa, fondatorul văzut, ales de Hristos și inspirat de Duhul Sfânt, mentorul spiritual al Oastei Domnului și părintele nostru sufletesc în Hristos (1Cor.4:15), spune, citându-l pe sfântul și dumnezeiescul apostol Pavel: „Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit.” (1Cor. 2:2)!…

*

Isus Hristos cel Răstignit este esența și trăirea noastră de creștini adevărați, este suflul existențial prin Duhușl Sfânt al Oastei Domnului, cât și misiunea ei de îndeplinit, programul ei de lucru spiritual, precum spune părintele Iosif Trifa: „Oastea Domnului este aflarea și vestirea lui Isus Hristos cel Răstignit!”!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflexia zilei (marți, 8 noiembrie 2016):

Dumnezeu a dăruit și dăruiește omului toate calitățile, energiile, valorile, însușirile, capacitățile necesare cu care să-L asculte, urmeze și slăvească pe El, Creatorul și Mântuitorul nostru, nicidecum pentru a sluji și lăuda păcatul, firea pământească coruptă și decăzută a omului și pe diavolul cu darurile primite de la Dumnezeu (viață, sănătate, putere, timp, tinerețe, frumusețe, inteligență, sentiment, aptitudini sufletești și trupești, înzestrări intelectuale, talente artistice, talanți fizici și spirituali, etc.)!…

Cornel Așchilean

 

Reflexia zilei (luni, 7 noiembrie 201

Dumnezeu iubește omul fiindcă este creația Sa, dar nu iubește faptele lui rele, lumești, păcătoase, pentru care a trimis pe Fiul Său pe pământ să se întrupeze prin Sfânta Fecioară Maria și să moară răstignit pe Cruce, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru eliberarea spirituală a noastră din robia păcatului și a diavolului, pentru învierea noastră sufletească din mormântul păcatului și salvarea noastră de la iadul și chinul lui veșnic, în care vor fi aruncați dracii și oamenii care nu ascultă de Dumnezeu ci de Satana, lăsându-se stăpâniți, conduși, robiți de diavoli, negând și sfidând prin minciuna luciferică atee ori prin păcat Jertfa Salvatoare a lui Hristos de la Golgota și respingând categoric și violent chemarea Domnului la mântuire!…

Cornel Așchilean

 

Reflecția zilei (sâmbătă, 5 noiembrie 2016)

Părintele Iosif Trifa, apostolul (trimisul), profetul și martirul lui Hristos, prin Oastea Domnului, această lucrare profetică supraconfesională de renaștere spirituală, ieșită din inspirația și suflul Duhului Sfânt, L-a adus și vestit pe Isus Hristos cel Răstignit, la o biserică și o lume așa-numită creștină, care nu-L cunoaște, precum spune fratele Traian Dorz: „Spiritual, Oastea Domnului este mesagerul lui Isus cel Răstignit, Isus cel necunoscut în poporul nostru și în biserica noastră…” (la fel ca în celelalte popoare și biserici-n.n.) și pentru acest fapt părintele Iosif a fost caterisit asemenea sfântului Ioan Gură de Aur și altor sfinți dinaintea lui, fiindcă s-a opus categoric și cu orice preț scoaterii lui Isus Hristos cel Răstignit din Oastea Domnului și înlocuirii Lui cu alți hristoși falși, mincinoși (Mat.24:5,24), cei ai afacerismului, compromisului, confesionalismului (separatismului), fanatismului, formalismului, legalismului, oficialismului și sectarismului religios, cu care au venit unii slujitori ai literei religioase care omoară sufletele celor ce o primesc (2 Cor. 3:6), încercând după Revoluția din decembrie 1989, în frunte cu pr. prof. Vasile Mihoc, să introducă în Oastea Domnului în mod forțat, dictatorial, despotic și luciferic acești hristoși mincinoși de care este lumea plină și dominată, creând o oaste falsă paralelă cu adevărata și persecutata încă Oaste a Domnului de către aceasta din urmă, o oaste erijată și avidă de putere și autoritate a oficialismului, confesionalismului, afacerismului și formalismului religios, denaturată, fără Isus Hristos cel Răstignit și fără revărsarea și suflul Duhului Sfânt, o reeditare fidelă, prin același duh luciferic prefăcut în înger de lumină, a oastei diversioniste și uzurpatoare a mitropolitului de tristă amintire, Nicolae Bălan, de pe vremea părintelui Iosif Trifa!…

Cornel Așchilean

 

Reflecția zilei (vineri, 4 noiembrie 2016):

Viitorul omenirii binecuvântat, frumos şi fericit pe veşnicie este Isus Hristos cel Răstignit, aflat şi vestit prin Oastea Domnului!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Aşchilean

 

Reflexii spirituale despre sfinți (marți, 1 noiembrie 2016, la sărbătoarea catolică „Tutti i santi”):

Sfinții sunt cununa slavei eterne a lui Hristos!…

*

Sfinții sunt indicatoare, îndrumătoare spre Hristos!…

*

Sfinții nu sunt un scop, un țel, o finalitate în ei înșiși pentru mântuirea noastră, căci mântuirea ne-o dăruiește Domnul și Mântuitorul Isus Hristos fiecăruia dintre noi și tuturor, ci ei ne sunt modele și exemple demne de urmat în credință, iubire și trăire cu Hristos, pe calea mântuirii noastre, a Împărăției lui Dumnezeu, precum ne spune și ne cere sfântul apostol Pavel și asemenea lui, părintele Iosif Trifa, apostolul (trimisul), profetul și martirul lui Hristos, întemeietorul Oastei Domnului prin inspirația și revelația Duhului Sfânt, cel mai apropiat nouă și părintele nostru în Hristos: „Călcați oe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.” (1 Cor. 11:1 și 4.6) !…

*

Sfinții sunt și părinți spirituali pentru sufletele aduse de ei la Hristos, care le-au urmat exemplul de trăire sfântă în Hristos, așa cum sfântul apostol Pavel este părinte duhovnicesc pentru cei întorși de el la Dumnezeu prin propovăduirea și scrierile lui inspirate de Duhul Sfânt, iar pentru noi cei din Oastea Domnului ne sunt părinți spirituali părintele Iosif Trifa, fratele Traian Dorz și alți frați ostași sfinți, prin mărturisirea și scrierile lor pline de seva Duhului Sfânt prin care ne-am întors din lume la Dumneze, din moartea spirituală la viața nouă veșnică în Hristos, precum spune sfântul apostol Pavel: „Căci chiar de ați avea zece mii de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Isus prin Evanghelie. De aceea, vă rog să călcați pe urmele mele.” (1Cor.4:15-16)!…

*

Sfinții sunt pentru unii părinți duhovnicești în Hristos, acelora pe care i-a adus la Dumnezeu din lumea păcatului, prin munca, osteneala și jertfa lor și ne sunt tuturor învățători în Hristos, predici vii, prin trăirea lor sfântă cu Hristos, prin dăruirea lor totală și veșnică în slujirea lui Hristos, prin faptele lor făcute în neprihănire, prin întreaga lor activitate de pe pământ, prin graiul și scrisul lor, fiind pilde de ascultat și urmat de către toți până la sfârșitul omenirii!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecții despre autoapreciere și valoarea omului (duminică, 23 octombrie 2016):

Valoarea, importanța personală a omului, fără prezența lui Dumnezeu în inima și viața lui este nulă, dar cu Hristos, valoarea noastră nemuritoare este El!…

*

Noi nu avem valoare prin noi înșine, ci numai prin Hristos!…

*

Fără Hristos, valoarea omului este zero!…

*

Oamenii lumii își dau importanță, prețuire lor înșiși și unii altora, dar fără Dumnezeu valoarea lor este nulă, amăgitoare și deșartă!…

*

Bieții oameni se apreciază, șe laudă și felicită unii pe alții, dar fără Hristos, aceasta este un timp pierdut, o nebunie și un nonsens veșnic!…

*

Cei credincioși se prețuiesc între ei numai prin Hristos și această prețuire a lor este reală și eternă!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

O reflecţie a zilei (sâmbătă, 8 ocombrie 2016)

Pr. prof. Vasile Mihoc, dacă nu se pocăiește profund și sincer, recunoscându-și public păcatul luciferic al șefiei religioase, al confesionalismului separatist și dezbinător, al legalismului și oficialismului dictatorial, formalist și ucigător de suflete de care este cucerit și robit (2 Cor. 3.6), adică crima spirituală pe care a săvârșit-o în Lucrarea Duhului Sfânt – Oastea Domnului, acuzându-i pe frați de această crimă al cărei autor, inițiator, promotor și conducător este, va rămâne, asemenea mitropolitului Nicolae Bălan, un exemplu negativ până la sfârșitul omenirii, de dezbinător, falsificator spiritual și răstălmăcitor virulent al Sfintelor Scripturi, scrierilor Sfinților Părinți și învățăturii biblice a Oastei Domnului, de „luptător” autoidolatru, feroce și vanitos în Numele lui Dumnezeu, împotriva Lucrării ecumenice (supraconfesionale) și profetice a lui Hristos, de renaștere spirituală – Oastea Domnului!…

Cornel Așchilean

 

Chemarea de azi

Chemarea de azi, este cea de ieri și din fiecare zi, adică aceeași chemare sau rechemare la Hristos, pentru a noastră dedicare sau rededicare pentru El!…

Mă alătur și eu celor care azi se dedică și rededică pentru Domnul!

Slăvit să fie Domnul!

Cu iubire veșnică și prețuire în Domnul Isus Hristos,
fratele Cornel Așchilean

 

Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt(reflecții)

Armele de atac și de apărare în lupta mântuirii noastre le avem prin Cuvântul lui Dumnezeu, iar puterea, zelul și durata de mânuire a lor le avem prin Duhul Sfânt!…
*
Sabia Duhului Sfânt este Cuvântul lui Dumnezeu(Efes.6.17), pentru că Duhul Sfânt este Mânuitorul, Utilizatorul și Interpretatorul Unic Adevărat al Cuvântului Divin în inimile și viețile noastre pentru mântuirea noastră și a semenilor noștri!…
*
Duhul Sfânt folosește întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-Și face Lucrarea sau Opera de mântuire a neamului omenesc!…
*
Duhul Sfânt nu lucrează niciodată fără Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă Sfântul Cuvânt este sabia de luptă, de acțiune, de înfăptuire a Operei de Mântuire a tuturor sufletelor care cred în El și Îl primesc pentru binecuvântarea, fericirea și salvarea lor!…
Slăvit să fie Domnul!
Cornel Așchilean

Adevăruri despre Biserică și Oastea Domnului (reflecții):
Albia sau matca Bisericii, fără revărsarea apelor vii ale Duhului Sfânt prin Oastea Domnului, va rămâne mereu seacă, goală, uscată, și la fel, revărsarea Apei Vii, a Duhului Sfânt în Oastea Domnului și prin ea, este posibilă, curgând numai în albia uscată a Bisericii, nu în altă parte!…Aceasta este o realitate eternă, care nu poate fi schimbată de nimeni nici într-un sens, nici în altul!…
*
Atât Biserica fără Oastea Domnului, cât și Oastea Domnului fără Biserică, nu pot funcționa bine, normal, roditor, ci numai împreună!…
*
Dacă Oastei Domnului ar putea să i se ia revărsarea Duhului Sfânt prin oficializarea și formalismul religios eretic din Biserică, ar rămâne și ea seacă și fără rod duhovnicesc, la fel cum este Biserica în care a născut-o și la care a trimis-o Dumnezeu pentru a o renaște, și dacă Bisericii ar putea să i se ia Oastea Domnului prin respingerea și persecuția ei chiar de Biserică, Biserica ar rămâne în continuare o albie străbună secată, uscată de secole, fără revărsarea apelor vii și a rodirii Duhului Sfânt!…
*
Biserica fără Oastea Domnului, e ca pomul fără rod, ori cu rod amar, sălbatic!…
*
Oastea Domnului în afara Bisericii își pierde sensul, identitatea, funcționalitatea, puterea, suflul și rodirea Duhului Sfânt!…
*
Părintele Iosif Trifa, cât și urmașul lui ales de Dumnezeu, fratele Traian Dorz, este profetul adevărat și de necontestat pentru vremurile noastre din urmă, al Adevăratului Dumnezeu Înnomenit, Isus Hristos!…
Slăvit să fie Domnul!
Cornel Așchilean

Reflexii ale zilei (15 august 2016)
Exemplul Sfintei Fecioare de ascultare, credinţă şi iubire de Dumnezeu, rămâne pentru noi toţi până la sfârşitul omenirii un model de urmat, ideal şi fericit!…
***
Cel mai important şi urgent lucru pe care trebuie să-l facem, deasupra tuturor banilor, bogăţiilor materiale, posibilităţilor, necesităţilor, condiţiilor umane şi mai presus de întreaga noastră existenţă pământească trecătoare, e să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea Sfintei Fecioare şi tuturor sfinţilor şi slujitorilor lui Hristos, prin împlinirea Cuvântului Vieţii Veşnice, cu pocăinţă şi naştere din nou, pentru mântuirea noastră!…

Cornel Așchilean

 

Reflexii spirituale ale zilei

Nu te lăsa cucerit și robit de păcat, ci învinge-l și ține-l departe de tine prin puterea infinită a Jertfei lui Hristos!…
***
Păcatul nestăpânit, stăpânește el pe om!…
***
Învinge păcatul și vei fi eroul lui Hristos!…
***
Stăpânește păcatul, ca să nu te stăpânească el pe tine (Gen.4:7)!…
***
Înlocuiește păcatul cu sfințenia, prin Harul Divin de la Crucea din Golgota și vei avea iertarea, binecuvântarea, fericirea și mântuirea lui Hristos!…
***
Prietenia spirituală, morală, virtuoasă este de la Dumnezeu și înalță, înnobilează, fortifică reciproc sufletele care o practică, dar prietenia imorală, vinovată și condamnabilă înaintea lui Hristos, îmbolnăvește, ucide și pierde în iad sufletele și trupurile celor care nu renunță la prietenia lor păcătoasă!…
***
Împrietenește-te cu Hristos, dacă încă nu te-ai împrietenit, ca să fii fericit cu El aici pe pământ și în Veșnicie!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecția zilei din Duminica Orbului din naștere (Ioan cap.9)
Să fim mărturisitori și purtători ai Luminii lui Hristos, în această lume dominată de-ntunericul păcatului , pentru ca văzând cei cuprinși de întunericul duhovnicesc, lumina spirituală divină din inimile și viețile noastre, să o dorească și primească și ei da la Domnul, pentru fericirea și mântuirea noastră a tuturor și spre Slava Eternă a Soarelui și Mântuitorului nostru Veșnic – Isus Hristos!…

Slăvit să fie Domnul!

Fr. Cornel Așchilean

 

Reflecția zilei

Comportamentul, atitudinea care ni se cere față de cei care încă nu L-au aflat pe Domnul și nu s-au întors la El prin pocăință și naștere din nou, ci trăiesc în felul lumesc, păgânesc, deșert de viețuire, în robia plăcerii carnale, în sclavia trupului biologic trecător și în moartea spirituală, nu trebuie să fie o manifestare a noastră de sfidare, de judecare ori de indiferență pentru aceste suflete și trupuri roabe ale păcatului prin ispita diavolului, ci de compasiune, de iubire, de durere, de plângere, de rugăciune neobosită și de post, pentru ca Domnul să Se îndure și de ei și să-i dezlege, să-i elibereze din robia cruntă a păcatului și satanei, să-i învie sufletește din moartea spirituală și să-i curățe de orice întinăciune, murdărie a păcatului cu Sângele LUi vărsat pe Cruce(1Ioan 1:7), pentru a fi și ei împreună cu noi toți mântuiți, căci Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci-i cheamă pe toți să se întoarcă de la calea lor cea rea și să trăiască (Ezec.18:23; 33:11), să se salveze prin Hristos, fiindcă S-a jertfit pentru mântuirea noastră a tuturor!…
Să ne rugăm neîncetat și să postim pentru mântuirea tuturor sufletelor de pe pământ, până la sfârșitul omenirii! Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

Reflexie spirituală:

Nu putem fi prieteni cu Hristos și cu lumea concomitent, căci cine se împrietenește cu lumea, cu oamenii din lume, se dezice și desparte de Hristos, înșelându-se amarnic și plătind, mai devreme ori mai târziu, prețul dureros al renunțării la Hristos de dragul lumii mincinoase și amăgitoare!…

Cornel Așchilean

 

Reflexia zilei

Dumnezeu nu dorește moartea sufletească și pierzarea nimănui, ci vrea învierea spirituală și mântuirea tuturor!…
Har și binecuvântare de la Domnul, nouă tuturor!…

Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

 

Reflecția zilei

Să ne întoarcem și reîntoarcem la Hristos, cu pocăință, după orice cădere!…

Fiți binecuvântați de Domnul, Prietenul, Eliberatorul, Iertătorul, Mântuitorul și Mirele nostru Etern!

O ZI, O VIAȚĂ ȘI O VEȘNICIE MINUNATĂ ȘI FERICITĂ CU DOMNUL ISUS!…

Cornel Așchilean

Reflecții spirituale despre Sărbătoarea(Ziua) Femeii Creștine din Duminica Mironosițelor:

Dacă data de 8 martie pentru femeile lumii păgâne, înseamnă sărbătoarea sau ziua femeii în sens lumesc, desacralizat, fără nici o valoare etico-morală și spirituală, atât pentru cele care pretind că sunt creștine dar trăiesc cucerite și robite de toate viciile păcătoase, căt și pentru cele ce-și declară ateismul ca pe o religie a lor, în mod ostentativ, sfidător, obraznic și nerușinat și care împreună nu-L cunosc pe Dumnezeu, trăind fără El în toate patimile și păcatele, în schimb Duminica Mironosițelor înseamnă inestimabil mai mult pentru creștinii și femeile cu adevărat creștine, care-L cunosc, iubesc, ascultă și urmează pe Hristos, această duminică fiind socotită Ziua Femeii Creștine, Sărbătoarea Femeilor Creștine, de valoare spirituală, etică, socială, cultural-artistică duhovnicească și din orice punct de vedere al vieții creștine, autentică și fără comparație cu sărbătoarea oficială a zilei de 8 martie, a lumii așa-zise creștine!…
***
Surorile noastre, mamele și fiicele din Oastea Domnului sunt sărbătorite în Duminica Mironosițelor, când se sărbătoresc multisecular femeile creștine, începând cu primele femei creștine, purtătoarele de mir de la mormântul gol al Domnului, până la femeile creștine de azi și în continuare, pentru întregirea numărului surorilor mântuite, toate femeile creștine care vor fi până la sfârșitul omenirii!…
***
Femeia creștină credincioasă, practicantă a credinței vii în Hristos și născută din nou, nu este fără valoare spirituală așa cum este femeia din lume care nu-L cunoaște pe Domnul, chiar dacă merge la Biserică, participând la slujbele și tainele Bisericii doar în mod oficial, tradițional și formal!…
***
Femeile creștine, surorile, mamele, bunicile și fiicele credincioase care și-au predat viețile lor Domnului, născându-se din nou în clipa legământului lor, sunt total diferite de femeile lumii necredincioase sau credincioase doar de formă, cu o „credință” aparentă, lumească, falsă, care le permite să trăiască în neascultare și nesupunere față de Cuvântul lui Dumnezeu, satisfăcându-și, manifestându-și toate poftele, plăcerile carnale trupești, viciile păcătoase firești, lumești , păgânești, distructive, ucigătoare de suflet, pierzătoare și coborâtoare spre iad!…
***
Adevărata femeie creștină nu-și permite, nu poate să trăiască așa cum trăiesc femeile păgâne din lume, în poftele, plăcerile vinovate, infidele lui Hristos, ale robiei trupului, ochilor și-n lăudăroșenia, grandomania, trufia vieții trecătoare(1Ioan 2:16), ci trăiește în sfințenie, în armonia, desfătarea, binecuvântarea și bucuria harului divin, în supunerea ascultării depline de Cuvântul lui Dumnezeu, pe care-L iubește și-L împlinește mai presus de viața și pofta ei trupească, necomplăcându-se în vicii, patimi, minciuni, neorânduieli, întinăciuni de tot felul, ci fugind, ferindu-se de păcat!…
***
Femeia creștină e sfântă, la fel ca bărbatul cu adevărat creștin(Gal.3:28; Evrei 3:1), iubindu-L pe Domnul mai presus decât pe oricine și orice de pe pământ, trăind în conformitate cu voia și pe placul Domnului, descoperite în Cuvântul Lui, nepermițându-și să trăiască după moda și modelul anticreștinesc, păgânesc al femeilor din lume!…
***
Statutul femeii creștine și ostașe este Biblia, cartea de cântări, cărțile de poezii, de artă creștină și toate scrierile sfinte ale Sfinților Părinți și în special scrierile înaintașilor Oastei Domnului (Părintele Iosif Trifa, fratele Traian Dorz, Ioan Marini și ceilalți scriitori inspirați de Duhul Sfânt)!…
***
Statutul femeii din lume este cel al plăcerilor carnale, al sclaviei trupești, al pornirilor instinctuale păgânești, sălbatice, primitive, diabolice, dar statutul femeii credincioase, convertite, născute din nou din Cuvântul și Duhul Sfânt, este Cuvântul lui Dumnezeu-Biblia și celelalte scrieri creștine de învățătură și de artă și cultură creștină(în special cele ale apostolului, profetului, martirului și părintelui nostru în Hristos-Iosif Trifa<> și ale profetului, martirului, sfântului scriitor și poet al Golgotei-Traian Dorz), care o aduce la Hristos, o unește cu El și o ajută să trăiască cu Domnul clipă de clipă, zi de zi și viața întreagă, în tangența ei cu Veșnicia Fericită!…
***
Să venim în Ziua și la Sărbătoarea Femeii Creștine din Duminica Mironosițelor cu dragostea noastră, cu florile și lacrimile recunoștinței, aprecierii sublime și cu rugăciunea noastră fierbinte, înlăcrimată pentru surorile noastre sfinte – mamele, fiicele, mironosițele Oastei Domnului și Bisericii Vii a lui Hristos, cu aleasă și unică prețuire, cu adâncă smerenie, cu profundă aplecare pentru valoarea lor inestimabilă în Hristos, pentru importanța, lucrarea, slujba lor unică, insubstituibilă și indispensabilă în Lucrarea Duhului Sfânt- Oastea Domnului Isus Hristos cel Răstignit și Înviat pentru mântuirea noastră!…
***
Mamele, surorile, fiicele Oastei Domnului, sunt speciale, unice, de-o frumusețe, gingășie și valoare eternă prin Hristos, de-o importanță, calitate, înzestrare și bogăție spirituală incomensurabilă, inestimabilă, în opoziție totală cu femeile lumii, lipsite de orice valoare duhovnicească, fără frumusețe interioară sufletească, fără parfum spiritual, deoarece nu-L cunosc și nu-L au pe Hristos, nici rodirea Duhului Sfânt în inimile, viețile și comportamentul lor complet firesc(psihic), păgânesc, pur biologic, carnal, fără nici o trăire sau manifestare superioară spirituală, ci totul pentru trupul lor pământesc muritor, iar practicile sau „obligațiile”, datinile, „sărbătorile” lor religioase fiind îndeplinite și trăite formal, superficial, fără efect de pocăință și schimbare a vieții, fără învierea sufletească din mormântul păcatelor, viciilor de care sunt complet robite și ucise spiritual, adică fără nașterea din nou, fără credința cea lucrătoare, vie, activă duhovnicește, ci au o credință doar de paradă, de impresie, dar cu pretenție de „creștine”, de tradiție sau de educație de protocol religios de duminică dimineața, de spectatoare la Sfintele Slujbe și Taine sau participante doar din datină „creștină”, ori din interes pentru obținerea de la Dumnezeu a favorurilor, avantajelor personale și familiale, nicidecum cu pocăință sinceră și profundă pentru lăsarea păcatelor, viciilor, trăirilor indecente, pentru înnoirea, schimbarea radicală a vieții, adică nașterea cea sufletească(nașterea din nou), poruncită de Hristos profesorului de teologie din Israel-Nicodim și nouă tuturor, fără de care nimeni nu va vedea Împărăția lui Dumnezeu și nu va intra în ea(Ev. Ioan 3:3,5,7); femeile lumii manifestă o credință în Dumnezeu pur teoretică, înșelătoare, tradițional-oficială, moartă, falsă, diabolică, lipsită de faptele lepădării practicilor păcătoase, a viciilor și de practicarea faptelor celor cu adevărat bune, ce decurg din înnoirea vieții prin nașterea din nou, așa cum ni se spune și ni se cere în epistola lui Iacov, capitolul 2, versetele 14,17-20,26, în antiteză cu aceste fapte cu adevărat bune făcute în neprihănire, femeile lumii fac fapte așa-zise „bune” care nu sunt însoțite de pocăință și nu derivă din ea, ci doar dintr-o înclinație nativă sau a unei educații primite de a face binele, ori din interes pentru a-L „îndatora” pe Dumnezeu, ori pentru a face reclamă publicitară sau din mândrie ori slavă deșartă, pentru a fi știută și lăudată persoana care a săvârșit „fapta bună”, ori dintr-o milă umană care n-are nimic de a face cu pocăința, fapte „bune” pe care Dumnezeu le vede și le răsplătește numai aici pe pământ, dar nu și în veșnicie, fapte pe care profetul Isaia le numește „haină mânjită”, când spune: „Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.” (Is. 64:6), iar în Biblia Sinodală citim: „Toți am ajuns ca necurații și toate faptele dreptății noastre ca un veșmânt întinat. Noi toți am căzut ca frunzele uscate și fărădelegile noastre ne luau ca vântul.”(Is.64.5)!…
***
Surorile, mamele și fiicele Oastei Domnului au nașterea din nou, prin întâlnirea lor reală cu Hristos în actul legământului, iubindu-L, urmându-L și dedicându-și inimile, sufletele, viețile și trupurile lor slujirii Domnului în Oastea Lui, unindu-și destinele lor pe vecie cu Hristos, condiție spirituală absolut necesară, fără de care nimeni nu se poate mântui, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu și nici intra în ea (Ioan 3:3,5,7)!…
***
„Sărbătoarea” femeilor lumești, păgâne, cu numele doar și cu pretenția de „creștine”, biruite și robite de toate patimile, poftele firii, de viciile păcatului, se desfășoară în ziua de 8 martie, declarată „Ziua Femeii”, care afundă omenirea în păcat, în întuneric spiritual, la fel ca și „San Valentin” sau „Ziua Îndrăgostiților”, care n-au nimic comun ce credința în Dumnezeu, ci dimpotrivă, sunt „sărbători” desacralizate, păgâne ale lumii așa-numite „creștine”, care practică în aceste zile de „sărbătoare” dezmățul, idolatria erotismului, a instinctului carnal ancestral, bețiile, jocurile, chefurile imorale, fumatul, dansurile, discotecile destrăbălării și pervertirii sufletului și trupului uman, muzica lumească decadentă și programele așa-numite „selecte”, „artistice”, dezmățate, ale prăbușirii morale și spirituale, ale pierzării sufletești și trupești ale celor care le organizează și participă la ele, ori le privesc pe canalele de televiziune , atrași și „încântați” de vraja lor indecentă seducătoare!…
***
Ziua de 8 martie ca zi de sărbătoare păgânească, lumească , oficială a lumii desacralizate, așa-numite „creștine”, cu o credință formalistă, de moment religios oficial, ce sărbătorește femeia de modă lumească, pentru creștinii care-l cunosc cu adevărat pe Domnul prin pocăință, prin convertire însoțită sau confirmată de nașterea din nou, de învierea spirituală, de înnoirea, schimbarea radicală a vieții, în urma predării lor sufletești lui Hristos, în actul decizional al legământului și al trăirii cu Hristos, este înlocuită cu adevărata sărbătorire sfântă, duhovnicească a femeii,în Ziua Femeii Creștine din Duminica Mironosițelor!…
***
„Ziua Femeii” din data de 8 martie este pentru femeile păgâne, atee sau de formalism religios și se sărbătorește în mod total păgânesc, dar adevărata Zi a Femeii Creștine, convertite, născute din nou și sărbătorite în mod spiritual creștin (nu „spiritual” păgân), decent, nobil, scripturistic, moral, sfânt, cu valențe și conotație de adevărată serbare sau festivitate creștină a femeilor credincioase, este Duminica Mironosițelor, care se sărbătorește și trebuie să se sărbătorească în fiecare an cu iubire, cu lacrimi, cu flori, cu rugăciune, cu adunare, cu programe artistic-duhovnicești de poezie, cântare, eseu, montaje, scenete, coruri etc., însoțite de daruri, cadouri sfinte, agape binecuvântate, de comuniune și părtășie sfântă sufletească și trupească, așa precum fratele Traian Dorz spune, îndeamnă și lasă posterității, nouă tuturor celor chemați de Domnul în Oastea Lui, să împlinim cu sfințenie această sărbătoare ca pe o datorie de conștiință de cea mai aleasă, nobilă și neîncetată îndatorire și de nemărginită recunoștință și mulțumire aduse Domnului pentru surorile noastre, chemate de El împreună cu frații la aceeași împreună-lucrare, slujire, muncă și jertfire în Lucrarea Oastei Sale și la aceeași răsplătire cerească și moștenire veșnică a Împărăției lui Dumnezeu!…
***
Femeile, surorile cu adevărat credincioase ale Oastei Domnului, nu trebuie sărbătorite în manieră păgână și deodată, împreună cu femeile necreștine sau creștine doar de formă, de aparență exterioară, cu nume creștine primite la botez, dar cu viață, cu trăire păgână, fără pocăință și nașterea din nou, ci, surorile noastre sfinte, trebuie sărbătorite în manieră creștină, în Ziua Femeilor Creștine, a Mironosițelor!…
***
Fiecare soră în Hristos, la fel și împreună cu fiecare frate din Lucrarea Duhului Sfânt, are o importanță, o chemare și o slujbă unică în Oastea Domnului, din Biserica cea Vie a lui Hristos!…
Slăvit să fie Domnul!

Fr. Cornel Așchilean, Roma, în Duminica Mironosițelor, 15 mai 2016

 

Chemarea de azi

Chemarea de azi, este cea de ieri și din fiecare zi, adică aceeași chemare sau rechemare la Hristos, pentru a noastră dedicare sau rededicare pentru El!…

Mă alătur și eu celor care azi se dedică sau rededică pentru Domnul!
Slăvit să fie Domnul!

Cu iubire veșnică și prețuire în Domnul Isus Hristos,
fratele Cornel Așchilean

 

Reflecții zilnice:

Hristos este Cadoul Tatălui Ceresc oferit omenirii pentru mântuirea celor care-L primesc (In.1.12)!…
***
Nu privi la tine cum ești, ci cum trebuie să fii!…
***
Nu plânge disperat de starea ta jalnică, ci roagă-te să devii fericit și realizat în Hristos!…
***
Dacă vei fi sincer cu tine însuți, vei ieși din toate încâlciturile vieții, prin Hristos care te va scoate din ele!…
***
Nu lupta singur(ă) cu vicisitudinile vieții, căci vei obosi și vei cădea înfrânt(ă) și disperat(ă), ci vino la Hristos cu ele, ca să ai biruință fericită în El!…
***
Acceptă simplitatea și modestia materială, ca să te poți îmbogăți spiritual tot mai mult!…
***
Dăruiește-ți bogăția spirituală tuturor, și-ți va fi înmulțită împreună cu răsplătirea ei!…
***
Nu ține bogăția pentru tine, ca să n-o pierzi în cele din urmă, ci împarte-o darnic celor nevoiași, ca s-o regăsești înmulțită, împreună cu răsplata milosteniei tale!…
***
Nu dărui mai mult decât poți și decât trebuie, ca să nu rămâi sărac și flămând, și nici ai tăi să rămână goi și cerșetori, fără masă și adăpost, căci aceasta nu este binefacere, ci risipă, lipsă de înțelepciune, care în loc de mulțumire și răsplată, îți va face viața amară, chinuită și nefericită!…
***
Nu ajuta pe alții mai mult decât pe ai tăi!…
***
Nu da mult, ca să nu te lauzi și să-ți pimești răsplata de la oameni, asemenea fariselor „religioși”, ci dăruiește mai bine mai puțin, dar din toată inima, cu smerenie și cât mai discret, ca să-ți primești răsplata de la Dumnezeu!…
***
Nu întreba pe cel lipsit și flămând dacă are nevoie de ceva, nici nu aștepta să-ți ceară ajutorul, ci anticipează-l, dându-i urgent ceea ce poți!…
***
Ceea ce dai unui nevoiaș, să-i dăruiești cu inima deschisă, nu cu părere de rău!…
***
Învestește-te în oameni, în inimile, sufletele și conștiințele lor, nu în lucruri, bogății și plăceri amăgitoare, trecătoare și pierzătoare!…

Cornel Așchilean