Rugăciune și Caritate

 
În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh.
Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-Se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!
Doamne, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Părinte Etern, Fiule Divin și Duhule Sfinte, venim cu recunoștință nesfârșită, cu adorație fără seamăn și cu mulțumire și cinstire infinită adusă Numelui Tău, Treime Sfântă, pentru darul mântuirii Tale cu care Te-ai milostivit față de noi păcătoșii și nevrednicii robi ai Tăi, prin care vrei să ne câștigi pentru Împărăția Ta Unică și Slăvită, trimițând la noi pământenii, pentru îndurarea Ta fără margini față de noi, Lucrarea Profetică a Oastei Tale, prin care ne regenerezi spiritual, ne învii și ne scoți din mormintele păcatelor noastre, în care eram morți față de Tine, dar Tu în bunătatea și dragostea-Ți fără sfârșit, ai hotărât să ne salvezi, pentru a fi fericiți, împliniți și mântuiți pe vecii vecilor împreună cu Tine, Creatorul și Răscumpărătorul sufletelor și vieților noastre, Treime Infinită, Cântată și Adorată de-ntregul Univers!!!
Mulțumim Ție, Dumnezeule Slăvit, Binecuvântat și Înălțat mai presus de pământ și de Ceruri, pentru că într-o vreme și-ntr-o stare de cea mai neagră întunecime, de cea mai mare și apăsătoare penurie spirituală, de cea mai cruntă robie, ignoranță și rătăcire sufletească și de un declin moral și spiritual fără precedent, ai trimis Soluția Ta Divină Salvatoare, Singura Mântuitoare, a Nașterii din Nou, prin convertire și trăire cu Tine, prin întoarcerea umanității la Izvorul Veșnic Viu al Golgotei Tale, la regăsirea și retrăirea Creștinismului Primar, valoare și dimensiune cerească pierdută de actualul așa-numit „creștinism”, un impropriu creștinism secularizat, declasat, virusat, compromis, robit și ucis sufletește de toate viciile, de toate păcatele scăpate de sub controlul înfrânării, înmulțite tot mai mult și practicate în forme și cu mijloace tot mai noi de păcătuire, inexistente în trecut!…Mulțumim, deci Ție, Eternule Creator, Suveran Stăpân și Guvernator Absolut și Unic al întregului Univers creat de Tine, că ai născut în poporul român și în Biserică o Lucrare Profetică, o Mișcare Ecumenică(Supraconfesională), Oastea Ta, cu țelul, cu atributul și angajamentul ei precis, ireversibil și invincibil, de a chema sufletele robite și ucise de păcat la renașterea lor spirituală, la nașterea din nou prin Cuvântul Tău și prin Tine, Duhule Sfinte, în actul suprem și decizional divino-uman, liber consimțit, al Legământului Nou-Testamentar, al Tău cu noi și al nostru cu Tine, Dumnezeule Nemărginit de Bun, în egală măsură și în temeiul Jertfei Tale de la Golgota, Isuse Drag, Mântuitorul nostru Unic și Etern, legământ prin care noi murim față de lume și față de păcat și ne naștem din Tine, primind Identitatea Ta, Apartenența Ta, Domnia și Mântuirea Ta, Isuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Salvatorul și Mirele Nostru Veșnic!!!… Apoi prin Oastea Ta, care are și poartă în Numele Ei, Numele Tău, identificându-se astfel cu Tine, să unești pe fiii Tăi despărțiți și dezbinați în fracțiuni, confesiuni, „biserici creștine”, după ce mai întâi îi vei învia din mormântul păcatului și al literei religioase bigote, înșelătoare, luciferice, care i-a robit și omorât cu religiozitatea lor falsă, superficială, formalistă și ucigătoare de suflete (2 Cor.3:6), pentru a-i face pe toți vii și uniți prin Harul Tău, în Biserica Ta cea Vie și Nemuritoare, prin Oastea Ta luptătoare și biruitoare, ca să fii și să rămâi Tu, Isuse Drag, Singurul și Adevăratul Păstor Divin, având o Singură Turmă, născută și câștigată prin Jertfa Ta Supremă de pe Cruce (Ioan 10:16), formând un Singur Popor al Tău Răscumpărat de Tine, ales din toate popoarele lumii(Apoc.7:9)!…
Îți mulțumim, Isuse Doamne, Stăpânul, Proprietarul, Părintele și Conducătorul Oastei Tale, pentru purtarea Ta de grijă față de Lucrarea Ta, născută di Rănile Tale, fiindcă n-ai lăsat-o nimicită de dușmanii Tăi și ai Ei, erijați în „conducători” aleși de Tine, dezbinători și ucigători de suflete, purtători și semănători de neghină în ogorul Oastei Tale, virusați spiritual mortal de duhul și păcatul luciferic al șefiei religioase, al slavei deșarte, al pretenției diabolice de „proprietari”, de „stăpâni” sau de „conducători” peste Lucrarea Jertfei Tale, falsificatori ai adevărului învățăturii curat-evanghelice a Oastei Tale, hoți și nimicitori de suflete ai celor slabi în credință, îndoielnici și nestatornici, profitori, râvnitori după întâietăți, vânători de avantaje „frățești” și de scaune de conducere, compromiși de vicii ale alcoolului și imoralității, prieteni cu „lumea bună creștină”, păgânizată prin comportament indecent, prin oficialism și formalism religios putred, declasat, molipsitor și pierzător de suflete ale celor care se lasă atrași, înșelați și robiți de plagiatorii religioși, de funcționarii religioși confesionaliști, pretendenți și lipsiți de scrupule ai „dreptei credințe”!…
Te rugăm,Doamne Dumnezeule, dăruiește Oastei Tale putere de luptă și biruință împotriva păcatului de orice fel și împotriva duhurilor răutății strecurate în Lucrare, care vor nimicirea Ei prin falsificarea învățăturii Ei, adusă de impostorii religioși legaliști, oficialiști, nenăscuți din nou, formaliști vicleni, strecurați în Lucrare după Revoluție, renăscând duhul luciferic antihristic al mitropolitului Nicolae Bălan, de pe vremea părintelui Iosif Trifa, întemeietorul pământesc prin care ai născut și format Oastea Ta, și ducând-o la lupta cauzei Tale în lume, să-și împlinească cu toată hotărârea ei înflăcărată și puterea smerită primite prin Suflul Tău, Duhule Sfinte, revărsat peste Oștirea Ta Sfântă, misiunea, datoria ei de conștiință la care ai chemat-o, de a aduce o țară, o biserică și o lume întreagă la întâlnirea cu Tine, la aflarea Ta și la trăirea cu Tine, prin nașterea ei din nou în legământul făcut cu Tine și în primul rând al Tău încheiat cu ea, prin Jertfa Ta de la Golgota, prin sângele Tău vărsat pentru spălarea păcatului și mântuirea tuturor, apoi la slujirea Ta, pentru Slava Nesfârșită adusă Numelui Tău și pentru rodirea ei cerută de Tine!…
Dar mai întâi, Te rugăm, Doamne, șterge fărădelegile robilor Tăi, cu care Te-am întristat și chinuit până acum și prin care, asemenea poporului Tău de odinioară, în loc de cinste și slavă, am adus ocară Numelui Tău Preasfânt și am făcut de rușine Oastea Ta înaintea lumii care nu Te cunoaște și nu Te cinstește pe Tine, ci luptă împotriva Ta, împotrivindu-se voii Tale!…De aceea, venim cu păcatele noastre știute ori neștiute, voite sau nevoite, ascunse sau făcute pe față până azi, și Te rugâm, Creatorul și Mântuitorul nostru, să ne ierți de toată vina păcatului nostru, să ne speli cu Sângele Tău de toată murdăria, urâțenia și negreala păcatului nostru, redându-ne iarăși inocența Ta, pacea și bucuria mântuirii, a prezenței Tale și a rodirii Tale, Duhule Sfinte, în inimile și viețile noastre, prin reînnoirea legământului nostru cu Tine, a hotărârii noastre de-a Te iubi, asculta și urma pe Tine, Dumnezeule Nemărginit, aici pe pământ și-n Veșnicie!!…
Căci a Ta este Slava, Puterea și Mărirea, Dumnezeule Treimic, acum și-n vecii vecilor. Amin!
Slăvit să fie Domnul!
                                              Cornel Așchilean
 

 

 

Caritatea, filantropia Oastei Domnului

Una dintre caracteristicile sau trăsăturile de bază ale Oastei Domnului, este și acțiunea de caritate, de misiune filantropică, adică fiecare suflet, fiecare membru care intră în Oastea Domnului, care îmbrățișează această lucrare sau mișcare profetică, ecumenică(supraconfesională) de renaștere spirituală din Biserică, prin pocăință(convertire), prin întoarcerea la Dumnezeu din lumea și din sistemul diabolic al păcatului și prin nașterea lui din nou, din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul SFânt, cei Doi Părinți Cerești, Divini, care-l nasc pe un suflet din nou, când acesta se hotărăște să se întoarcă la Dumnezeu de pe căile păcatului prin pocăință și să facă un legământ al nașterii lui din nou, a predării totale în slujba lui Hristos și a trăirii cu El clipă de clipă, toată viața pământească și până în Veșnicie, devine, trebuie să devină și să fie un samaritean milostiv, un căutător de frați și un ajutător al semenilor, un hrănitor al lor, atât sufletește cât și trupește, ca urmare sau ca rezultat a primirii, prezenței și rodirii Duhului Sfânt în inima și viața lui, una dintre cele nouă roade sau rodiri ale Duhului Sfânt în el, în trăirea și acțiunile lui, fiind bunătatea și facerea de bine(Gal. 5:22-23).
Un adevărat creștin, un ostaș al Domnului Isus Hristos, devine și este un binefăcător al celorlați semeni ai lui, un aducător la Hristos de suflete cucerite și robite de păcat, dar și un ajutător milos, în măsura posibilităților lui, al semenilor aflați în nevoi trupești, biologice, materiale: hrană, îmbrăcăminte, ajutor medical, etc.
Vizitarea și ajutorarea celor flămânzi, însetați, a celor lipsiți de îmbrăcăminte, a celor bolnavi, a celor închiși, a celor orfani, a văduvelor, a bătrânilor fără ajutor, și a tuturor celor cu tot felul de dificultăți, probleme, lipsuri și trebuințe sufletești și trupești, este o datorie sacră, de conștiință a oricărui suflet de creștin adevărat și de ostaș, cerută, poruncită chiar de Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru(Mat.25:34-40)!…
A fi ostaș în Oastea Domnului înseamnă a fi un războinic al lui Hristos, angajat plenar, permanent și ireversibil în lupta mântuirii sufletești personale și colective sau de obște(Iuda 1:3), în dublă ipostază, realitate, domeniu, formă de existență, atât în dimensiunea spirituală, nevăzută fizicește, cât și în cea materială, palpabilă și vizibilă trupește, ajutând sufletele semenilor să-L afle, primească și slujească pe Hristos, dar și trupurile lor învinse, sclavizate, îmbolnăvite, lezate de păcat, să fie supuse trăirii lor cu Hristos, nu împotriva voii Lui și de asemenea să fie ajutate în lipsurile și suferințele biologice, pentru a avea o conviețuire și îngrijire decentă.
Prin Oastea Domnului, Dumnezeu reeditează creștinismul primar, al conviețuirii sfinte și unite din veacul de aur apostolic, un adevărat „comunism evanghelic”, în care fiecărui membru i se cere să dea comunității creștine după posibilități și să primească de la comunitate cele necesare exact atât cât are nevoie, nici mai mult, ca să nu cadă în ispita și păcatul lăcomiei, iubirii de bani și avere,  dar nici mai puțin, ca să nu ducă lipsă și să cârtească sau să fie defavorizat ori împiedicat pentru a produce și dărui comunității creștine, Frățietății sfinte din care face parte, atât cât poate el înfăptui și dărui prin harul, talentele, talanții, capacitățile, energiile spirituale și biologice, prin  sănătate, putere de muncă și prin tot ajutorul primit de la Dumnezeu și de la Frățietate pentru a-și împlini datoria de a dărui lui Dumnezeu și pentru El, ceea ce îi cere și atât cât îi cere Hristos, nu doar să primească cele nacesare de la Dumnezeu și de la Comunitatea Frățească(Biserică și Lucrarea Oastei Domnului), fără a produce, fără a munci și dărui nimic în schimb, asemenea unui parazit!…
Adevăratul Comunism era cel al primilor creștini, în conformitate cu principiile Evangheliei lui Hristos, nu dictatura politică atee și coruptă, cu pretinsul și falsul nume de „comunism” din secolul și mileniul trecut!
Acest comunism autentic creștin este descris în Faptele Apostolilor, capitolul2, versetele 42-47:„Ei (creștinii-n.n.) stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.”
Iată imaginea și realitatea unui creștinism real, ideal, evanghelic, fondat și practicat conform premiselor creștine, unit desăvârșit (Ioan 17:11,21-23), nu divizat, în biserici confesionale, oficiale, legaliste, formaliste, dictatoriale, chiar fanatice, fiecare pretinzând că deține „Adevărul”, condamnându-se, concurându-se și eliminându-se reciproc, în lupta diabolică și nefastă dintre ele pentru „întâietate”,  aviditate de „putere” și bani, de slavă deșartă și „supremație religioasă”, așa cum se întâmplă azi în „Creștinism”, un creștinism impropriu numit astfel, primitiv, corupt, compromis, bolnav, virusat spiritual de idolii slavei deșarte și a afacerismului religios, a dorinței de îmbogățire, precum spune fratele Traian Dorz în poezia „În pacea serii”:
„…Banul este-al lumii idol, lui se-nchină omenirea,
de la el și-așteaptă astăzi mii de oameni izbăvirea…”
Prin Oastea Domnului, această mișcare sau lucrare profetică, ecumenică(supraconfesională), de renaștere spirituală, inițiată, născută și trimisă de Hristos în Biserica Ortodoxă Română și pentru toate bisericile și în întreaga lume, prin inspirația și revărsarea Duhului Sfânt în inima, sufletul și în toată ființa preotului ortodox român Iosif Trifa, în noaptea de Revelion 1922/1923, Mântuitorul reface unitatea Bisericii Lui, într-o singură turmă, cu un singur Păstor (Ioan 10:16; 17:11,21-23; Apoc.7:9), eliminând totodată sărăcia, analfabetismul, ignoranța, decăderea morală și spirituală, dar și cea materială, pentru a nu mai rămâne și suferi o lume „creștină”  atee ori de credință formală, superficială, neroditoare în Duhul Sfânt, ci roditoare de păcat,  fără cunoașterea și prezența lui Hristos și fără revărsarea Duhului SFânt, nici pe plan spiritual, nici pe plan material, trupesc, biologic.
Oastea Domnului, luptă și va lupta, prin natura și misiunea ei de Lucrare profetică și ecumenică a lui Hristos, pentru eradicarea sărăciei sufletești și trupești, a analfabetismului duhovnicesc și trupesc, a intoleranței religioase, a compromisului cu lumea și păcatul, a tuturor formelor de viețuire fără Hristos, luptând așadar împotriva formalismului religios, a unei vieți doar pretins creștină, dar fără acoperire, fără dovadă, fără trăire duhovnicească în realitatea vieții cotidiene!
Veniți, să facem o altă lume, o altă trăire a existenței noastre pământești, ideală, sfântă, după voia și pe placul Domnului, asemenea primilor creștini, al comunismului primar autentic creștin (Fapte 2.44-45), fiind umpluți cu focul ceresc al revărsării Duhului Sfânt în inimile și viețile noastre, făcând să dispară sărăcia de orice fel, egoismul, avariția, zgârcenia, lăcomia, hoția, pretenția de întâietate, trăirea în imoralitate și în toate viciile(alcoolism, fumat, consum de droguri, boala jocurilor de noroc, de cărți, de internet, de televizor, de celular pe canale imorale, pierderea necontrolată și păguboasă a timpului pe calculator a copiilor, tinerilor, adulților, adică dependența de calculator rău folosit, a prieteniilor virtuale negative, ce-l sustrag pe om de la responsabilitățile și realitatea vieții, ducându-l într-o lume himerică, fantezistă furându-i timpul și inima, dezlipindu-i-o, înstrăinând-o de Dumnezeu și alipind-o încet, pe nesimțite de oameni și materie, de atracția frumuseții și plăcerii biologice, trupești, de iubirea lumii și a inimii înșelătoare (Ier. 17:9), fără iubirea de Hristos sau  mai mult decât iubirea de El (Mat. 10:37);la fel și discoteca și alte locuri de cultivare a plăcerii instictuale, în afara legilor, a condițiilor lăsate de Dumnezeu pentru aceasta, în cadrul strict al familiei creștine, unite și binecuvântate de Hristos!…
Hristos ne cheamă prin Evanghelia Lui (Mat.25:34-40), la acțiuni de caritate, la opere de binefacere, la misiuni filantropice, atât individual cât și colectiv, organizate cu adunarea sau cu echipe de voluntari care să desfășoare aceste activități de ajutorare a celor săraci, a celor orfani, a văduvelor, a celor bolnavi aflați acasă sau în spitale, a celor închiși în penitenciare, cu rugăciuni, cu cântări, cu poezii, cu programe spirituale de evanghelizare, încheiate cu cadouri, cu daruri aduse celor nevoiași și necăjiți, aflați în suferință sufletească și trupească, așa cum făceau(și cum mai fac) frații și surorile din Oastea Domnului, încă din primiii ani ai existenței ei. Fratele Traian Dorz descrie aceste activități spirituale și de caritate desfășurate pe cont propriu de unii frați și de surori și mai ales de grupuri de frați și surori sau chiar de adunări întregi, cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului și în alte sărbători sau ocazii, la care fratele a participat sau le-a organizat special pentru cei săraci, care erau mult așteptate și bine văzute, gustate și primite de toți participanții destinatari, în folosul cărora se făceau aceste acțiuni sfinte, devenite practici tradiționale ostășești, repetate și îndeplinite de fiecare dată cu aceeași ardoare, cu același fior și elan sfânt, cu aceeași aplecare smerită de a lega rănile celor căzuți între tâlharii păcatelor și de a da de băut și de mâncare celor însetați și flămânzi!…
Veniți să sărim în ajutorul orfanilor, văduvelor, săracilor, celor nevoiași, din închisori, din spitale, celor care-și vând și siluiesc și pângăresc, îmbolnăvesc, îmbătrânesc, distrug și chiar ucid trupurile pentru bani și pentru plăcerea erotică seducătoare, costisitoare, dezumanizantă, înstrăinătoare de Dumnezeu și mincinoasă, celor care se abandonează robiei plăcerilor instinctuale carnale imorale, celor nedreptățiți și asupriți, celor care se „înneacă” în alcool, fum toxic de țigară, substanțele euforice halucinante și catastrofale ale drogurilor, în valurile lumii ispititoare și a problemelor de tot felul de care sunt acoperiți, chinuiți și nefericiți, salvându-i de la moartea sufletească și cea trupească precoce!…
Să sărim cu milă, cu compasiune, cu afecțiune maximă, cu iubire dezinteresată la cei care se zbat în agonia morții sufletești și trupești sau cei care deja sunt morți sufletește, uciși de patimi și păcate, aducându-i la Mântuitorul și Domnul nostru Isus Hristos, pentru a fi înviați și astfel salvați din blestemul osândei, din chinul morții spirituale veșnice!…
Să fim niște samariteni milostivi, într-o lume lipsită de milă!„Fiți milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv”(Luca 6:36), ne spune și ne cere și nouă astăzi Domnul!…
Dragă suflete care citești aceste rânduri, dacă dorești să fii un izvor de milă, bunătate, iubire, compasiune, rugăciune și ajutor pentru cei din jur, să ai binecuvântarea și răsplătirea Domnului, prezența Lui și rodirea Duhului Sfânt, în primul rând, primește-L pe Hristos, dacă până azi nu L-ai primit în inimă și viață și dorești de azi înainte să aparții Lui pe totdeauna; acceptă-L chiar acum, nu mai amâna, căci numai El te face fericit aici pe pământ și-n Veșnicie împreună cu El!…
Și dacă dorești să-i ajuți pe cei care au nevoie de ajutorul tău sau dorești să sprijinești lucrarea Domnului care se face  prin acest site, sărind în ajutorul fraților și semenilor noștri și pe această cale a site-ului „Oastea Domnului în lupta mântuirii”, poți să faci donație în euro, specificând domeniul sau domeniile de activitate ale site-ului pentru care faci donația, de exemplu: pentru caritate, pentru misiune, pentru cenacluri, pentru tabere ostășești, pentru concursuri pe teme biblice și de creație literară, muzicală ostășească, pentru fundație a Oastei Domnului, pentru publicații, pentru televiziune a Oastei Domnului, pentru teatru creștin ostășesc, pentru școală biblică, pentru fanfare, coruri, orchestre filarmonice ostășești, pentru centre sociale ostășești, etc.
Slăvit să fie Domnul!

Contul bancar curent(IBAN) este:
IT30F0343703200EUCRT0174901
BANCA TRANSILVANIA, SUCURSALA ITALIA

Cornel Așchilean