Tinereţe, prietenie, căsătorie

Ce scrie în Biblie despre tinerețe, prietenie și căsătorie: Ps. 25:14; 45:9; 71:5; 110:3; 119:9; Prov. 3:32; 12:4; 15:30; 16:24-25; 17:17; 18:24; 19:14; 20:29; 27:5-6; 31:10; Ecl. 11:9-10; 12:1; Cânt. 3:5; 8:4; Isa. 61:10; 62:5; Plâng. 3:27; Ezec. 16:60; Os. 2:19-20; Ioel 2:28; Amos 8:11,13; Mal. 2:16; In. 3:29; 15:13-14; 1Cor. 7.10-11; 1Tim. 4:12; 2Tim. 2:22; Tit 2:6; Evr. 13:4; Iac. 4:4; 1In. 2:14; Apoc.21:9

Citatele selectate din Cuvântul lui Dumnezeu, referitoare la tinerețe, prietenie și căsătorie, sunt de cea mai mare importanță pentru existența și viața noastră umană, dacă vrem cu adevărat să fim împliniți și fericiți aici pe pământ și-n Veșnicie, ascultând și practicând Cuvântul Divin, care ne călăuzește, ne învață tot ceea ce este necesar pentru a avea o viață din belșug, cu roade îmbelșugate și binecuvântate de Domnul!…

Psalmul 25:14(traducerea Cornilescu):„Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură.”

Ps.45.9:„Printre preaiubitele tale sunt fete de împărați; împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta împodobită cu aur de Ofir.”

Ps.71.5:„Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred din tinerețea mea.”

Ps.110.3:„Poporul Tău este plin de înflăcărare când Îți aduni oștirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.”

Ps.119.9:„Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.”

Proverbe 3.32:„Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană.”

Prov.12.4: „O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face rușine este ca putregaiul în oasele lui.”

Prov.15.30: „O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele.”

Prov.16.24: „Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase.”

Prov.16.25: „Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.”

Prov.17.17:„Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.”

Prov.18.24: „Cine își face mulți prieteni îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.”

Prov.19.14: „Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul.”

Prov.20.29: „Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi.”

Prov.27.5: „Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă.”

Prov.27.6: „Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase.”

Prov.31.10: „Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele.”

Eclesiastul 11.9-10: „Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.”

Ecl.12.1: „Dar adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nici o plăcere în ei”…

Cântarea Cântărilor 3.5: „Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și pe cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea.”

Cânt.8.4: „Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea.”

Isa.61.10: „Mă bucur în Domnul și sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei.”

Isa.62.5: „Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine.”

Plâng.3.27: „Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui.”

Ezec.16.60: „Dar Îmi voi aduce aminte de legământul Meu făcut cu tine în vremea tinereții tale și voi face cu tine un Legământ veșnic.”

Osea 2.19-20: „Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare,
te voi logodi cu Mine prin credincioșie și Îl vei cunoaște pe Domnul!”

Ioel 2.28: „După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii.”

Amos 8.11,13: „Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului….
În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii.”

Maleahi 2.16: „Căci Eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, și pe cel își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși!”

Ioan 3.29: „Cine are mireasă, este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui…”

Ioan 15.13-14: „Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.
Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.”

1Cor.7.10-11: „Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat.(Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta.”

1Tim. 4.12: „Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.”

2Tim. 2.22: „Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”

Tit 2.6: „Sfătuiește-i, de asemenea, pe tineri să fie cumpătați.”

Evrei 13.4: „Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu îi va judeca pe curvari și pe preacurvari.”

Iacov 4.4: „Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu.”

1Ioan 2.14: „…V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău.”

Apoc. 21.9: „Apoi, unul din cei șapte îngeri…mi-a zis: „Vino să-ți arăt mireasa, nevasta Mielului.”

Trebuie să luptăm cu toate puterile și posibilitățile noastre pentru salvarea urgentă a tinerilor din robia păcatului, din moartea sufletească!…
Doamne, Isuse, dăruiește robilor Tăi putere de luptă și de biruință!!…
Amin.
Slăvit să fie Domnul!

 

 

Cei care vin de tineri

Cei care vin de tineri în slujba lui Hristos,
rămân de-a pururi tineri cu chip în veci frumos;
cum El nu-mbătrânește, nu-mbătrânesc nici cei
ce vin la El de tineri, rămân ca El și ei.

Isus Cel Veșnic Tânăr, Viteaz și Minunat,
păstrează-i veșnic tineri pe câți Ți s-au predat.

Cei care mor de tineri spre slava lui Hristos,
rămân în Nemurire cu chipul luminos;
cu Numele Cel Veșnic al lui Hristos unit
va fi și-al lor sfânt nume în veci și-n veci cinstit.

Hristos Cel Veșnic Tânăr s-aprindă sfântu-I zel
și-n tine, suflet tânăr, să vii și tu la El,
să crești în El puternic, viteaz și credincios,
căci tot ce-i brav și nobil e-n lupta lui Hristos.

Isus Cel Veșnic Tânăr, Viteaz și Minunat
păstrează-i veșnic tineri pe câți Ți s-au predat.

Traian Dorz

 

În jurul nostru

În jurul nostru

În jurul nostru, mii de frați ai noștri,
trăiesc plângând și mor nemântuiți;
o, dacă L-ar afla și ei pe Domnul,
cu cât am fi și noi mai fericiți!
La muncă, tineri credincioși, la muncă,
sporind avântul credincios,
Hristos să fie dus la frații noștri
și frații noștri la Hristos!

O țară-ntreagă piere-n jurul nostru
robită de-ntuneric și păcat;
când tot poporul va veni la Domnul,
o, cât va fi atunci de minunat!
La muncă, tineri credincioși, la muncă,
spre viitorul luminos,
Hristos să fie dus la țara-ntreagă
și țara-ntreagă la Hristos!

O lume-ntreagă zace-n întuneric,
înfometați și goi și învrăjbiți
și numai prin Hristos și prin lumină
pot fi salvați și pot fi dezrobiți!
La muncă, tineri credincioși, la muncă,
s-ajungem veacul glorios,
Hristos să fie dus la lumea-ntreagă
și lumea-ntreagă la Hristos!

Fiți fiecare-un credincios statornic
și-un luptător viteaz pân’la sfârșit!
Ce răsplătiți veți fi când lupta voastră
va fi încununată strălucit!
La muncă, tineri credincioși, la muncă,
pân’la triumful luminos,
Hristos-cununa biruinței voastre
și voi cununa lui Hristos!
Traian Dorz